Onboarding vanuit huis vaak eenzaam en onoverzichtelijk

18 november 2020

Bijna de helft van de werkgevers in het mkb (48%) heeft geen gestandaardiseerd inwerkproces voor zijn werknemers, blijkt uit onderzoek van CoPilot.nl. En dat terwijl nieuwkomers die vanwege de coronamaatregelen vanuit huis worden ingewerkt meer behoefte hebben aan een overzichtelijk inwerkprogramma en zoekende zijn naar manieren om op afstand collega’s te leren kennen.

Onderzoeksresulaten: Onboarding ten tijde van corona

Eenzame onboarding tijdens corona

Nieuwkomers die vanuit huis aan een nieuwe baan beginnen hechten meer belang aan het leren kennen van collega’s tijdens de onboarding, blijkt uit het onderzoek. “Elke organisatie kent een informeel circuit. Vanuit huis is dat moeilijk te doorgronden, terwijl het essentieel is voor je functioneren”, aldus Bob van Leeuwen, Business Owner van CoPilot. “Werkgevers die daar extra aandacht aan besteden, voorkomen een moeizame, eenzame start.”

Praktische zaken en overzicht

Werknemers die vanuit huis beginnen aan een nieuwe baan lopen tevens vaker tegen praktische problemen aan. Wat zijn de officiële werk- en lunchtijden, hoe moet je je ziekmelden of een vrije dag aanvragen? Terloops aan collega’s vragen hoe het zit, gebeurt minder snel online. Wie dan geen overzicht in de vorm van een inwerkprogramma voorhanden heeft, mist houvast, legt Van Leeuwen uit. Want ook aan een overzichtelijk inwerkprogramma blijken onboardees die thuis ingewerkt worden meer behoefte te hebben dan collega’s die op het werk zijn ingewerkt.

Structuur tijdens onboarding

Het inwerken van nieuwe medewerkers gebeurt bij bijna de helft van het mkb (48%) nog ad hoc. Wanneer er wel sprake is van een gestructureerd inwerkproces, gaat dat bij 86% van de werkgevers om het afvinken van een checklist of nalopen van een stappenplan. Slechts 3% van hen gebruikt een digitale onboardingtool. Bijna tweederde (71%) van deze mkb-werkgevers wijst een buddy aan, die tijdens de onboarding als vraagbaak fungeert voor de nieuwe collega.

Gemiddeld zijn werkgevers een dag bezig met het voorbereiden van het inwerkprogramma.

Auteur

Fee Naaijkens