Eerste Hulp bij Exporteren

Een stappenplan met handige links om je internationale plannen tot een succes te maken

a-hand-with-the-final-piece-of-the-puzzle-putting-it-in-place-on-a-global-map-of-the-planet-with-all t20 1nKKBW

Heb je plannen om te exporteren en ben je op zoek naar praktische tips om het tot een succes te maken? In dit artikel geven we je een overzicht van de belangrijkste zaken die je moet regelen, inclusief verhalen van exporterende ondernemers.

Voordat je de stap naar het buitenland gaat wagen, schrijf je een uitgebreid exportplan. Hierin komen vijf thema’s aan bod: je missie, motivatie, de interne en externe analyse, regels en rechten, financiering en logistiek. Hieronder vind je per thema de belangrijkste artikelen. 

Download ook gratis het Whitepaper Eerste Hulp Bij Exporteren!

Missie & Motivatie - Waarom ga je exporteren?

Tussen het moment dat je besluit om de stap naar het buitenland te zetten en het moment dat de eerste factuur de grens over gaat, kan wel twee tot drie jaar zitten. Geduld is dus een schone zaak voor de internationale ondernemer. Bovendien moet je met veel dingen rekening houden, zoals wetgeving, nieuwe culturen en marktonderzoeken. "Dan moet je wel een hele goede reden hebben om te gaan exporteren", zul je haast denken. Wij geven je er vier, met bijbehorende valkuil.

Interne & Externe analyse - Goed voorbereid de grens over

Elk jaar zijn er honderden ondernemers met exportplannen. Helaas sneuvelen de meeste uitgevoerde plannen wegens een gebrek aan markt- en landverkenning. Vooronderzoek is dus onmisbaar en dankzij het internet hoeft dat niet moeilijk te zijn. Om de kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten van je bedrijf te analyseren maak je een interne en externe analyse.  

Rechten & Regels - De juridische kant van exporteren

Voor elk land gelden er andere wetten en regels. Voordat je gaat exporteren, moet je dus goed op de hoogte zijn van de regels in jouw exportland. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er andere eisen worden gesteld aan invoer, veiligheid en volksgezondheid of aan de etikettering.

  • Bij export buiten de EU verschillen de invoerregels per land. Zoek daarom vooraf uit aan welke regels jouw producten bij invoer moeten voldoen. Een goede website hiervoor is de Market Access Database

Financiering - Hoe bekostig je de export?

Het aanboren van een nieuwe markt kost natuurlijk geld. Misschien heb je zelf een spaarpotje en kun je het van je eigen vermogen betalen. Anders kan je de bank om hulp vragen of kijken of je in aanmerking komt voor subsidie. De overheid heeft bijvoorbeeld voor ondernemers die zaken gaan doen in opkomende markten subsidiemogelijkheden.

Logistiek - Hoe zorgt ik dat mijn product op de juiste plek terecht komt? 

De logistiek vormt een niet onbelangrijke schakel tussen je bedrijf en de buitenlandse markt. Daarbij gaat het om veel meer dan alleen het transport; ook leveringsvoorwaarden, douane- en vrachtdocumenten, verzekeringen, de opzet van het serviceapparaat en de retourlogistiek passen in de totale logistiek.

  • Als je zaken doet in het buitenland, kan je gebruik maken van een handelsagent of distributeur. Wat het verschil is tussen deze twee mogelijkheden lees je in dit artikel.  

  • Als je gevaarlijke goederen wil vervoeren, zoals ontvlambare of giftige producten, moet je deze voorzien van correcte labels.

  • De rechten en plichten van kopers en verkopers zijn vastgelegd in de Incoterms 2020. Hierin staat bijvoorbeeld wie in welke fase van het transport verantwoordelijk is voor schade, verzekeringen of douaneformaliteiten. 

  • Bij de export van goederen speelt de douane een belangrijk rol. Zo moet je zorgen dat de juiste douanedocumenten zijn bijgesloten in je zending.

  • Als je deelneemt aan het internationale handelsverkeer, kun je bij de douane de status van Authorised Economic Operator (AEO-cerfiticaat) aanvragen. Zo’n certificaat biedt veel voordelen, maar je moet wel aan een aantal eisen voldoen.

BTW & Exporteren - Wat moet er op de factuur staan?

Wanneer je goederen of diensten naar het buitenland exporteert, heb je in mindere mate te maken met de Belasting Toegevoegde Waarde (btw). Deze hoef je namelijk niet af te dragen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen en administratieve regels.

Exporterende ondernemers in beeld 

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Liesbeth Meenink