Welke stappen doorloop ik bij ontslag?

In zes stappen het ontslag van je werknemer regelen

02 maart 2020 3 minuten

Als je één of meerdere medewerkers moet ontslaan, dan heb je te maken met strikte ontslagregels. Wat houden ze in en in welke volgorde komen deze verplichtingen aan bod?

Juridische ondersteuning bij HR nodig?

1. Personeelsdossier up-to-date?

In het personeelsdossier houd je bij hoe je medewerkers functioneren en welke verbeterpunten en afspraken er zijn. Je hebt dit nodig als je de ontwikkeling van je werknemers wil sturen, maar ook als je iemand wilt ontslaan. Doordat je alle belangrijke gegevens over je medewerkers in één map bewaart, kun je vragen van instanties snel beantwoorden. Als het UWV of de rechter wil weten wat je hebt gedaan om het gedrag van je medewerker aan te pakken, moet je dat uit het personeelsdossier kunnen halen. Dit dossier is heel belangrijk bij de behandeling van je ontslagaanvraag. 

2. In gesprek met je medewerker

Mogelijk kun je er samen met je medewerker uitkomen. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. Maak dan goede afspraken, bijvoorbeeld over de einddatum en de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding, en leg deze vast in een ondertekende beëindigingsovereenkomst, ook vaststellingsovereenkomst genoemd. Daniëlle Kleyheeg, eigenaar van detacheringsorganisatie i4talent met 75 medewerkers probeert er altijd op deze manier uit te komen. “Via een open en eerlijk gesprek, dat is het meest prettig voor allebei, wat de reden van het ontslag ook is. Het is binnen een paar dagen geregeld en je bent minder tijd kwijt dan via de rechter.”

Let op! Je werknemer kan zijn schriftelijke instemming binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, herroepen. De opzegging heeft dan niet plaatsgevonden. Laat de werknemer ook uitzoeken hoe het zit met het recht op een WW-uitkering.

3. Toestemming vragen

In principe heb je toestemming van UWV of de kantonrechter nodig om een werknemer te kunnen ontslaan. Behalve bij wederzijds goedvinden, aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ontslag tijdens de proeftijd of een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt altijd via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter.

Krijg je van het UWV geen toestemming voor ontslag? Dan kun je alsnog naar de kantonrechter, maar die kijkt naar dezelfde criteria als het UWV, dus de kans op succes is klein. Als je werknemer het niet eens is met het ontslag via het UWV, kan hij binnen twee maanden naar de kantonrechter.

Ontsla je een medewerker die niet schriftelijk heeft ingestemd met het ontslag zonder toestemming van het UWV, dan kan je werknemer ook naar de kantonrechter stappen om de opzegging te laten vernietigen of om een vergoeding te vragen.

Procedure

Zowel bij UWV als de kantonrechter dien je een schriftelijk verzoek tot ontslag in. Onderbouw daarin goed de reden van het ontslag. Het UWV moet ontslagaanvragen binnen vier weken afhandelen. De kantonrechter moet het ontslagverzoek binnen vier weken in behandeling nemen.

4. Transitievergoeding bepalen en betalen

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ga je met je medewerker in gesprek over een eventuele afkoopsom of vergoeding. Leg dit vast in een beëindigingsovereenkomst. Werknemers hebben sinds 1 januari 2020 vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, maar bij ontslag met wederzijds goedvinden moeten de partijen hierover afspraken maken. Bij het nemen van ontslag bestaat er namelijk geen recht op een transitievergoeding.

Heb je toestemming voor ontslag via UWV of de kantonrechter, dan geldt er een vaste transitievergoeding. Voorheen was er sprake van een ontslagvergoeding of kantonrechtersformule, maar dat is sinds 1 juli 2015 niet meer aan de orde. Een ontslagen werknemer heeft recht op een vergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. De transitievergoeding is maximaal €84.000 bruto, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor de transitievergoeding.

Wil je de transitievergoeding berekenen? Check onze tool.

Is het ontslag ernstig te verwijten aan jou als werkgever? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding.

5. Eindafrekening

De ontslagen werknemer heeft recht op een eindafrekening: de financiële afhandeling van zijn overgebleven vakantiedagen, vakantietoeslag en eventuele bonussen.

6. Getuigschrift

In een getuigschrift vermeld je het type werk van je werknemer, de arbeidsduur en de begin- en einddatum van het dienstverband en op welke wijze het dienstverband is geëindigd. Dit is verplicht. 


Speciaal voor de ondernemers met personeel en hun HR-afdeling hebben wij met mkb.law deze pagina opgezet. Op het platform van mkb.law vind je ervaren specialisten die jou kunnen helpen met het regelen van alle arbeidsrechtelijke zaken.

Auteur

Laura Wennekes