Wat is de loondoorbetalingsverplichting?

Welke loonkosten moet je als werkgever doorbetalen?

11 augustus 2020 2 minuten

In Nederland zijn je werknemers in bepaalde situaties verzekerd van hun loon wanneer hier niet direct gewerkte uren tegenover staan. Wanneer geldt dit en heb je een loondoorbetalingsverplichting?

Personeelsvragen? Word lid van MKB Servicedesk

In twee situaties komt het voor dat een werknemer niet werkt, maar je wel een loondoorbetalingsverplichting hebt en de werknemer dus moet betalen:

  • Je werknemer kan niet aan het werk door een oorzaak vanuit het bedrijf,

  • De werknemer is ziek en kan niet werken.

Deze situaties en de uitzonderingen hierop beschrijven we in dit artikel. 

Loon doorbetalen bij geen werk

Je moet loon doorbetalen in de volgende gevallen: 

  • Er is onvoldoende werk en de oorzaak is voor jouw risico (bijvoorbeeld een ingetrokken opdracht), 

  • Er is wel werk maar je roept je oproepkracht niet op,

  • Je medewerker kan niet aan het werk, bijvoorbeeld door technische problemen. 

Dit geldt voor al je medewerkers: met een vast, tijdelijk of oproepcontract en zelfs voor payrollmedewerkers. De loondoorbetalingsverplichting geldt niet wanneer de werknemer niet werkt door zijn eigen oorzaak, bijvoorbeeld als hij of zij onwettig verzuimt (zoals te laat komen of niet op komen dagen). 

Uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting

Je kunt in het arbeidscontract afspreken dat je de loondoorbetalingsverplichting uitsluit. Dit mag alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst. In bepaalde cao’s is ook een uitsluiting loondoorbetalingsverplichting opgenomen, bijvoorbeeld in de horeca. Dit geldt niet voor doorbetaling bij ziekte. Je kunt je niet verzekeren tegen je loondoorbetalingsverplichting, maar in sommige gevallen kun je wel bij het UWV terecht voor compensatie, als de oorzaak buiten jouw macht ligt. 

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Als je medewerker ziek is, moet je het loon doorbetalen. Dit geldt zelfs bij langdurige ziekte, je moet namelijk de eerste twee jaar doorbetalen. Je betaalt in elk geval 70 procent van het loon maar in veel cao’s is afgesproken dat je 100 procent doorbetaalt. In het eerste jaar van de ziekte mag het uitbetaalde bedrag overigens niet onder het minimumloon komen. Je kunt je voor deze verplichting verzekeren. Per 1 januari 2021 neemt het kabinet nieuwe maatregelen en krijg je bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming voor deze kosten. Meer hierover lees je op Loondoorbetalingbijziekte.nl

Verlenging loondoorbetaling na twee jaar ziekte

Na twee jaar beoordeelt het UWV of beide partijen (jij en je medewerker) zich voldoende hebben ingespannen om de medewerker weer aan het werk te krijgen, dit is de RIV-toets (re-integratieverslag). Als je je als werkgever niet voldoende hebt ingespannen, kan het UWV de loondoorbetaling na twee jaar ziekte verlengen totdat je alsnog aan je plichten voldoet, met maximaal één jaar. 

Als je werknemer na twee jaar ziekte wel bijna hersteld is en de kans groot is dat het herstel snel (binnen 26 weken) zal plaatsvinden, dan kun je de loondoorbetaling ook vrijwillig verlengen. Zo voorkom je dat je werknemer in de WIA belandt én voorkom je een eventuele loonsanctie van het UWV (verplichte doorbetaling). Mocht de re-integratie dan alsnog mislukken en je zet de vrijwillige loondoorbetaling stop, dan heb je nog 13 weken de verplichting om door te betalen. 

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik als contentmarketeer precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen.