Hoe vaak check jij de gezondheid en veiligheid van jouw bedrijf?

Maak van de RI&E geen momentopname

25 november 2021

Bedrijven zijn verplicht een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen, een gezondheids- en veiligheidscheck van een bedrijf. Is zo’n RI&E er niet, ligt een boete van de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het verschiet. Maar een RI&E opstellen is niet iets dat je doet omdat het moet; je doet het omdat je het moet willen.

Vraag niet aan Jeroen Terstegge hoe het proces verliep om een RI&E voor Privacy Management Partners (PMP) te maken, want die was er allang toen de managing partner lang geleden bij het bedrijf kwam werken. Maar Terstegge is niet iemand die de RI&E eens per jaar uit de la haalt voor een snelle check. Hij is dagelijks bezig met wat de RI&E beoogt: een veilige en gezonde werkomgeving creëren én behouden voor alle achttien medewerkers van het bedrijf. “Ik merkte laatst dat de vloermat in onze keuken loslag; daar maak ik dan meteen een mental note van: dat moet natuurlijk zo snel mogelijk worden opgelost”, zegt hij lachend. 

Verkeerde drijfveer

Die manier van denken heeft natuurlijk ook alles te maken met de aard van het bedrijf, legt Terstegge uit: “Wij adviseren bedrijven op het gebied van duurzaam privacybeleid. Dat heeft onder meer te maken met compliance – het naleven van bepaalde regelgeving. En wij vertellen onze klanten: compliance moet je willen. Niet omdat het verplicht is, of omdat het anders geld kost – dat is de verkeerde drijfveer. Gewoon omdat het beter is voor je bedrijf als je inzet op risicopreventie en een goede gezondheid van je medewerkers.” En zo is de RI&E ook bedoeld. Het is een inventarisatie van alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s die je werknemers kunnen lopen als ze in of voor jouw bedrijf aan het werk zijn. Aangevuld met een plan van aanpak met oplossingen voor de risico’s die zijn aangetroffen. 

Uitval onmiddellijk merkbaar

En dat is belangrijk, vindt Terstegge. “De arbeidsomstandigheden moeten goed geregeld zijn, in ieders belang. Natuurlijk ook omdat de uitval van een medewerker bij ons onmiddellijk merkbaar is – dan komt er gewoon geen geld binnen.” En dus houdt Terstegge niet alleen zelf doorlopend een vinger aan de pols, maar wordt er ook bij de medewerkers doorlopend ingeprent hoe belangrijk gezonde en veilige werkomstandigheden zijn. “Voor veel van onze mensen zijn wij hun eerste werkgever. Ik vind het daarom belangrijk dat ze zich bewust worden van het belang van het voorkomen van arbeidsrisico’s. Ook omdat veel medewerkers worden gedetacheerd; ik wil graag dat ze ook bij de bedrijven waar ze werken zelf bewust omgaan met hun werkomstandigheden – zeker in deze tijden van corona” 

Meteen aanpakken

Ofwel: zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving houdt niet op bij de juiste computerschermen, toetsenborden, verstelbare bureaus, de aanschaf van statafels of je mensen stimuleren vaker te fietsen naar kantoor – het gaat erom dat je doorlopend in de gaten houdt waar arbeidsrisico’s de kop opsteken en die meteen aanpakt, wil Terstegge maar zeggen. Denk maar aan die loszittende keukenmat. “Het is heel simpel wat mij betreft: het is niet genoeg als je bij wijze van spreken eens per jaar de RI&E doorlicht; je moet je constant bewust zijn van zaken die te maken hebben met de veiligheid en gezondheid van je medewerkers. Wij zijn continu bezig met verbeteren van de arbeidsomstandigheden. En dat draagt uiteindelijk bij aan minder verzuim, minder gezondheidsklachten en meer werkplezier. En dat is waar we het voor doen.” 

Ook aan de slag met je RI&E? Er zijn 4 manieren om dat te doen:

  1. Een RI&E maken met behulp van routenaar.RIE.nl

  2. Een RI&E maken met een hulpmiddel van een brancheorganisatie.

  3. Een RI&E maken met behulp van een professional, bijvoorbeeld een arbodienst.

  4. Een RI&E maken zonder hulpmiddelen, op je eigen manier.

Maak een punt van gezond en veilig werken

Meer weten? Kijk op rie.nl voor meer uitleg, tips, voorbeelden en standaardinstrumenten waarmee je een RI&E kunt maken die specifiek op jouw branche is toegesneden.