Weet jij hoe gezond en veilig je bedrijf is?

De noodzaak en het nut van een risico inventarisatie en -evaluatie

25 november 2021

Het klinkt simpel: heb je geen risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van je bedrijf, dan ligt een boete van de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de loer. Het hebben van een RI&E is namelijk wettelijk verplicht. Het zorgt ervoor dat je alle arbeidsrisico’s in je bedrijf in kaart brengt en een plan van aanpak maakt met oplossingen voor die risico’s. Maar dat is maar één kant van het verhaal.

“De RI&E maakt je bewust van alle zaken die van belang zijn voor de gezondheid en veiligheid van je mensen”, zegt Maya Noordam, directeur van Marketingbureau Oppepper in Baarn. Noordams bedrijf, dat tien mensen in dienst heeft, is bezig met het opstellen van een RI&E, in samenwerking met haar arbodienst Arboz. “Het gaat over dingen als: zijn de bureaus en bureaustoelen verstelbaar en is er een thuiswerkbeleid tot zaken waar je totaal niet over nadenkt, zoals: zijn de trappen stroef genoeg”, legt Noordam uit. “En het gaat ook om de psychosociale kant”, vult ze aan. “Werkdruk, stress, ongewenst gedrag, thuiswerken, Covid-19, alles wordt meegenomen. Op basis daarvan kan de arbodienst ook meekijken naar hoe het zit met eventueel verzuim.” Op basis van die bedrijfsbrede inventarisatie wordt een rapport gemaakt en worden er aanbevelingen gedaan om de risico’s die zijn aangetroffen te minimaliseren.

Breder kijken

Dat proces levert soms echte eyeopeners op, zegt Noordam. “Dat van die stroeve trappen, daar zou ik zelf nooit op zijn gekomen. Je kijkt met een nuchtere ondernemersblik naar je bedrijf en denkt over zulke zaken gewoon niet na. We sporten gezamenlijk, doen verzuimtrainingen, we kijken naar elkaar om. Dan denk je als werkgever al snel dat je het heel goed doet voor je mensen. Maar ik kijk natuurlijk ook vanuit een andere context. De RI&E dwingt je om breder te kijken: je kunt lacherig doen over het feit dat een trap niet stroef genoeg is, maar mensen kunnen daar nu eenmaal door uitglijden, met alle nare gevolgen van dien. Of neem die verstelbare bureaus en bureaustoelen; weet jij als ondernemer ook zeker of de mensen die ook op de juiste, gezondste manier instellen? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Het is dus heel goed om op zulke dingen gewezen te worden – en die door te geven aan je medewerkers.”

Nieuwe risico’s

De RI&E is verplicht voor alle ondernemers met personeel in dienst. In welke sector je ook werkt. Arboz herinnert zijn klanten daar periodiek aan. Noordam vindt dat prettig. “Ik wil dat het goed gaat met mijn werknemers. En daar hoort bij dat je in de gaten houdt of er in de afgelopen periode dingen zijn veranderd die nieuwe of andere arbeidsrisico’s met zich meebrengen. De gevolgen van de coronacrisis voor de manier waarop wordt gewerkt is daar natuurlijk een goed voorbeeld van, maar het kan ook gaan om een medewerker die moeite heeft met de druk van strakke deadlines doordat het klantenbestand in korte tijd snel is gegroeid”.

Positief voor werkplezier

De RI&E is niet alleen in het belang van de werkgever, die al snel een fors financieel probleem heeft als personeel (langdurig) uitvalt door risicosituaties die voorkomen hadden kunnen worden – om nog maar te zwijgen over de administratieve rompslomp die daarbij komt kijken. Maar ook werknemers spinnen er garen bij. “Medewerkers vinden het vaak fijn als ze merken dat de werkgever aandacht besteedt aan de arbeidsomstandigheden, als ze zien dat er echt iets wordt gedaan met de vragenlijsten die ze hebben ingevuld – dat is positief voor het werkplezier, weet ik van mijn arbodienst.” Vertaalt zich dat dan ook meteen in een daling van het verzuim? “Dat niet per se, maar de RI&E geeft je als werkgever wel handvatten om daar iets mee te doen en er maatregelen op te treffen, bijvoorbeeld door het instellen van een vertrouwenspersoon.”


Hoe het ook zij: nietsdoen is geen optie, zegt Noordam: “Denk er serieus over na als je nog geen RI&E hebt”.

Ook aan de slag met je RI&E? Er zijn 4 manieren om dat te doen:

  1. Een RI&E maken met behulp van routenaar.RIE.nl.

  2. Een RI&E maken met een hulpmiddel van een brancheorganisatie.

  3. Een RI&E maken met behulp van een professional, bijvoorbeeld een arbodienst.

  4. Een RI&E maken zonder hulpmiddelen, op je eigen manier.

Maak een punt van gezond en veilig werken

Meer weten? Kijk op RIE.nl voor meer uitleg, tips, voorbeelden en standaardinstrumenten waarmee je een RI&E kunt maken die specifiek op jouw branche is toegesneden.