Energie besparen? De overheid verwacht het van je

11 juni 2018

Een beetje ondernemer koopt slim in en probeert zo veel mogelijk te besparen. Toch wordt de mogelijkheid om op energie te besparen nog wel eens vergeten. Uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat bedrijven 10-15% kunnen besparen op energie, zonder investeringen te doen. Mét investeringen is de bespaarmogelijkheid nog veel groter. Bovendien zijn veel ondernemers verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Lees even mee om te zien of dat voor jouw onderneming ook geldt en wat je kunt doen om te besparen.

Energiebesparende maatregelen 2019

In het Klimaatakkoord van Parijs zijn een aantal harde afspraken vastgelegd. De aarde mag bijvoorbeeld niet meer dan 2 graden opwarmen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk en het streven is zelfs onder de 1,5 graad te blijven. Overheden zijn verplicht de doelstellingen te vertalen naar eigen afspraken. In Nederland betekent dat onder meer dat bedrijven bij moeten dragen door energiebesparende maatregelen te nemen. De overheid ziet daar steeds strenger op toe.

Wat zijn jouw verplichtingen?

Bedrijven die minimaal 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken, zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Welke maatregelen dat zijn vind je in de Wetchecker energiebesparing. Zogenaamde ‘large enterprises’ zijn daarnaast verplicht om elke vier jaar een energie-audit uit te laten voeren. Het gaat om die ondernemingen die meer dan 50 miljoen euro omzet genereren, een balanstotaal van 42 miljoen of hoger noteren of meer dan 250 medewerkers in dienst hebben. Deze bedrijven moeten de energiebesparende maatregelen nemen die uit de audit volgen.

Overigenskan een energie-audit ook voor kleinere ondernemingen interessant zijn. Je weet daarna precies waar je kunt besparen en wat je daarvoor moet doen.

In 2023 moet elk kantoor in Nederland minimaal energie-label C hebben. Een energie-label laat zien hoe energiezuinig een pand is. Bij verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw moet de eigenaar een energie-label kunnen overleggen.

Welke maatregelen kun je nemen?

Of je het nu verplicht bent of niet, de overheid heeft voor verschillende branches een lijst opgesteld met energiebesparende maatregelen. Voor al deze maatregelen geldt dat ze binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Daarna ga je dus geld besparen. De maatregelen gaan onder meer over isolatie, ventilatie, verwarming en verlichting.

De overheid helpt je op weg

Van ondernemers worden best wat investeringen verwacht. Sinds dit jaar ligt de bewijslast bovendien bij de ondernemer en niet meer bij de overheid. Dus het is zinvol te zorgen dat je aan al je verplichtingen voldoet.

De overheid wil je er echter graag bij helpen. Zij dragen immers de verantwoordelijkheid voor de klimaatdoelstellingen. Er zijn daarom tal van subsidies, goedkope leningen en andere stimuleringsregelingen om je op weg te helpen. Sommige ervan zijn zelfs te combineren. Laat je goed voorlichten over wat je het meeste voordeel oplevert.

We zetten een paar stimuleringsmaatregelen voor je op een rijtje.

De Energie Investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA is het mogelijk om 54,5% van je investeringskosten in verduurzaming af te trekken van je winst. Dat is bovenop je gebruikelijke aftrek. Het gaat hier om investeringen zoals vastgelegd in de lijst met maatregelen voor jouw branche.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Afschrijving milieu-investeringen.

Met de MIA kun je profiteren van een aftrek tot 36% van je investeringsbedrag. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen, ook wel VAMIL genoemd, kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Het levert je een liquiditeit- en rentevoordeel op en kan ingezet worden op een door jezelf te bepalen tijdstip.

Subsidies voor wie zelf energie gaat opwekken

Met subsidies maakt de overheid zelf energie opwekken aantrekkelijk voor ondernemers. Er zijn een aantal landelijke subsidies, maar ook lokale overheden bieden stimuleringsmaatregelen. Informeer daar dus naar bij je gemeente.

  • De salderingsregeling. De salderingsregeling is er speciaal voor particulieren en kleinzakelijke verbruikers. Daarin wordt zelfopgewekte zonne-energie verrekend met je verbruikte energie. In 2020 zal de salderingsregeling komen te vervallen. In plaats daarvan is het mogelijk subsidie te krijgen voor elke kWh die je zonnepanelen opbrengen.

  • Regeling verlaagd tarief.& Deze regeling, die ook wel de postcoderoosregeling wordt genoemd, is bedoeld voor burgerinitiatieven die in coöperatief verband hernieuwbare energie willen opwekken. Als ze gezamenlijk investeren in een zonnedak, zonnepark of een kleine windturbine in de buurt komen ze aanmerking voor korting op hun energiebelasting.

  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De SDE+ is speciaal bedoeld voor grootschalige opwekkingsprojecten die meer dan 15 kWp terugleveren. Voorwaarde is ook een grootverbruikaansluiting. Het gaat bijvoorbeeld om projecten met biomassa, geothermie, water-, wind en zonne-energie. De overheid voorziet in een extra bijdrage voor de opgewekte energie.

  • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of palletkachel kun je een tegemoetkoming aanvragen met de ISDE.