Hoe werken andere ondernemers aan de Wet Milieubeheer?

Waar ligt jouw win-winsituatie?

05 maart 2019

Hoor jij bij de ruim 100.000 bedrijven die aan de bak moeten met de Wet Milieubeheer of wil je ‘gewoon’ besparen op je energierekening? Wij zetten op een rij waar je op in kunt zetten, waar de grootste kansen liggen en hoe je dat hele besparen en investeren ook nog een beetje betaalbaar houdt.

Energiebesparende maatregelen 2019

Ondernemers in Nederland komen steeds meer beweging. Hoewel we nog slecht scoren op de CO2-doelstellingen, zie je steeds meer veranderen. Geen aardgas meer in de gebouwde omgeving, een klimaatakkoord en strenger toezicht op de handhaving van de Wet Milieubeheer. Langzaam maar zeker gaat de energietransitie leven. Hoe zit dat eigenlijk voor ondernemers?

Wat betekent de energietransitie voor ondernemers?

Je kunt de energietransitie zien als een bedreiging, maar je kunt het ook gebruiken om nieuwe kansen of opportuniteit te creëren. Als je daar als bedrijf slim mee omgaat dan brengt het meer op dan dat het je kost. Wat je ziet is dat grote bedrijven, die verduurzaming ook willen doorvertalen in de producten en services die ze aan klanten leveren, echt al heel ver zijn; bedrijven als Heineken, NS en Unilever die het al veel meer omzetten in business.’ Aldus Hans Verhoeven, directeur Essent Zakelijk.

Toch zijn het niet alleen deze bedrijven die aan de slag moeten met hun energieverbruik. Ook kleinere bedrijven, die zelf geen adviseurs in dienst hebben, moeten aan de bak. Voor deze MKB-bedrijven kan Essent de benodigde kennis leveren. Hierdoor kan iedereen met de juiste kennis aan de slag met zijn energieverbruik.

Waar zijn ondernemers met hun energiebesparing?

Let’s be honest: je bent als ondernemer al druk genoeg. Ook zonder dat jij je druk hoeft te maken over de Wet Milieubeheer. Daar hebben meer ondernemers ‘last’ van. Ook Hans Verhoeven ziet dat bij zijn klanten: ‘Mijn persoonlijke ervaring is dat zij vooral bezig zijn om hun bedrijf goed te laten draaien en dat energiebesparing daardoor minder aandacht krijgt. Dat is waar wij ze willen helpen door ze ontzorging aan te bieden met ons servicebedrijf Klimaatroute. Zij maken dan een scan van het energieverbruik, doen een inventarisatie van waar dat verbruik in zit en kijken waar de mogelijkheden zijn om energie te besparen. Een bedrijf kan dat advies bijvoorbeeld gebruiken om maatregelen toe te passen die aan de nieuwe milieuwetgeving voldoen. We zien dat binnen het MKB de bekendheid met de Wet milieubeheer nog relatief laag is, net als op het gebied van subsidies.  Wij kunnen ondernemers door die onbekende wereld loodsen.’

Welk product biedt de meeste besparingskansen?

Waar je als bedrijf het snelst en het meest op kan besparen, hangt heel erg af van wat jouw onderneming doet. Heb jij een adviesbureau met een groot kantoorpand? Dan zit er waarschijnlijk veel van de door jou verbruikte energie in verlichting. Produceer je artikelen? Dan zie je de grootste piek waarschijnlijk in je productieproces. Het begint dus allemaal met meten. Ze zeggen niet voor niets: meten is weten. Als jij weet waar het grootste verbruik vandaan komt, dan weet je ook waar je bespaarmogelijkheden kunt of moet zoeken.

Hoe houd je het betaalbaar?

Investeringen kosten geld, dat is een gegeven. Hoe zorg je er nou voor dat de investeringen die je doet om je energieverbruik terug te dringen een beetje betaalbaar blijven? Ook daar heeft Hans een mening over: ‘Ik denk dat we met elkaar naar een 80-20-regel moeten zoeken, waardoor we op een vrij verantwoorde manier al heel veel kunnen realiseren: 80 procent van de maatregelen realiseren we nu en 20 procent op het moment dat het aansluit bij de gebruiksgemak, betaalbaar is en het een significante bijdrage met zich meebrengt. Zo kunnen we samen impact maken op de CO2 reductie. We lossen de betaalbaarheid daar niet helemaal mee op, maar ik denk wel dat het helpt om een stap te maken.’

Richt je dus op maatregelen die je NU kunt realiseren en waar je de kosten direct of op (zeer) korte termijn kun terugverdienen. De ledlamp is hier een mooi voorbeeld van. Vijf jaar geleden was die 20 keer zo duur als een gloeilamp en gaf hij lelijk blauw licht. Inmiddels is de prijs gedaald en biedt de ledlamp mooi licht. Win-win-situatie. Ben jij al bezig met het bereiken van jouw win-winsituatie op energiegebied?