Duurzaamheidsakkoord ondertekend

Ook het mkb zal haar bijdrage leveren.

15 december 2009

Kabinet en bedrijfsleven (MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland) hebben op 1 november een duurzaamheidsakkoord ondertekend. Na maanden overleg en intensieve onderhandeling is opvolging gegeven aan het aanbod van het bedrijfsleven, verwoord in de notitie “Nederland gidsland, als het maar slim gebeurt”.

CO2 uitstoot

Met dit akkoord committeert het bedrijfsleven zich aan een afspraak een programma op te stellen om in 2020 20 procent minder CO2 uitstoot te realiseren dan in 1990, 20 procent duurzame energie op te wekken en 2 procent energie per jaar te besparen.

Het kabinet blijft vasthouden aan haar doelstelling om de CO2-uitstoot in 2020 met 30 procent te hebben verminderd. Het bedrijfsleven zal zich echter pas achter deze ambitie scharen wanneer dit op Europees niveau wordt afgesproken.

Besparingen

Het bedrijfsleven verplicht zich tot het doen van investeringen, het invoeren van innovaties en nieuwe technieken die leiden tot de gewenste besparingen. Per sector zullen afspraken worden gemaakt over een pakket specifieke maatregelen. Ook het midden- en kleinbedrijf (mkb) zal haar bijdrage leveren.

Werd in eerste instantie gesproken over generieke maatregelen die zouden worden uitgestrooid over het mkb, nu stelt het Energiecentrum mkb branchespecifieke pakketten op, die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de ondernemer. Deze maatregelen leveren zowel geld op voor de ondernemer als de gewenste reducties en besparingen.

Ondersteuning

Het Energiecentrum mkb is door MKB-Nederland en Horeca Nederland opgericht om ondernemers te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Het centrum krijgt nu een prominente rol in het speelveld van de energiebesparing. Bij het mkb aangesloten branches krijgen zware ondersteuning om hun leden te helpen bij het nemen van zinvolle en realistische maatregelen voor het besparen van energie.

bron: MKB-Nederland