Subsidie milieu & technologie

Subsidieregeling als het milieu minder wordt belast

16 januari 2013

Voor de ontwikkeling van innovaties waarbij het milieu minder wordt belast, bestaat de subsidieregeling Milieu & Technologie. Deze subsidie is specifiek bestemd voor MKB-bedrijven.

Voor welke activiteiten is er subsidie?

Voor elke fase in het innovatieproces zijn er subsidiemogelijkheden, dus zowel voor onderzoek, ontwikkeling, demonstratie als toepassing ervan in de praktijk. Ook zijn samenwerkingsprojecten mogelijk. Belangrijke voorwaarden aan de innovatie is dat het:

·        aantoonbare milieuwinst oplevert

·        nieuw is voor Nederland

Voorbeeldprojecten

Asfalt zonder vluchtige organische stoffen (VOS), hergebruik van een afvalstroom als grondstof, nieuwe techniek voor reinigen van afvalwater, gebruik plantaardige olie bij de productie van kunstmest.

Hoe hoog is de subsidie?

Het subsidiepercentage varieert van 30% tot zelfs 75% van de projectkosten. Onder projectkosten vallen zowel loonkosten, materiaalkosten als kosten die je maakt voor de inhuur van derden.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Voordat je daadwerkelijk gaat beginnen aan het invullen van het aanvraagformulier, is het verstandig eerst je idee voor te leggen aan AgentschapNL. Een subsidieaanvraag bestaat uit een uitgebreid aanvraagformulier waarin de innovatie, de milieuwinst en de nieuwheid ervan beschreven moeten worden. Tevens vraagt AgentscahpNL een gedetailleerde en onderbouwde projectbegroting.

Je kunt niet het hele jaar door een aanvraag voor deze subsidieregeling indienen. Er worden vooraf perioden bekend gemaakt waarin een subsidieaanvraag ingediend kan worden. Voor deze regeling is vaak een beperkt budget beschikbaar, waarvoor geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Start nieuwe subsidieronde Milieu & Technologie 1 januari 2011

Dat betekent dat u met ingang van 1 januari 2011 subsidieaanvragen kunt indienen. Het budget is 3 miljoen euro en het programma is open tot en met dinsdag 6 september 2011.

Check voor de indienperiode, aanvraagformulier en brochure deze website.