Welke certificaten zijn er voor energiezuinige apparatuur?

Garantie voor goede kwaliteit van duurzame energiebronnen

12 juli 2018

Duurzame maatregelen in bedrijven, zoals zonnepanelen, een zonneboiler of warmtepomp, vragen een investering. Keurmerken zoals Zonnekeur en Warmtepompkeur garanderen een zo laag mogelijke milieubelasting.

Energiebesparende maatregelen 2019

Verschillende energielabels geven hulp bij het kiezen van energiezuinige apparatuur. Het energielabel van de Europese Unie raakt bijvoorbeeld steeds meer ingeburgerd. Het geeft snel inzicht in het verbruik van een apparaat. Erg handig bij vergelijkingen. Andere gangbare labels zijn Energy Star (VS), Ecolabel (Europa) en het Zweedse TCO.

Warmtepompkeur

Wil je een warmtepomp in je bedrijf halen, dan geeft het Warmtepompkeur een kwaliteitsbeoordeling over de prestaties en betrouwbaarheid van de warmtepomp.  Zonnekeur doet dat voor zonneboilers. Voor toekenning van het Zonnekeur tellen zaken mee zoals het collectoroppervlak, de mate waarin zonne-energie de energie uit fossiele brandstoffen vervangt (dat heet de zonnefractie), het vermogen van de boiler en de opbrengst in GigaJoules (GJ) per jaar. De zonneboiler moet bijvoorbeeld een jaarlijkse opbrengst hebben van tussen 2,0 en 3,0 GJ.

Garanties van Oorsprong

Om zeker te zijn dat je groene stroom echt groen is, is er de een systeem van groencertificaten ingevoerd: Garanties van Oorsprong. Een energiebedrijf krijgt een certificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte groene stroom. Deze certificaten worden verleend door CertiQ. Op het moment dat een leverancier de stroom aan de eindgebruiker verkoopt, wordt het certificaat uit de handel genomen. Zo kan de geproduceerde groene elektriciteit maar één keer worden verkocht.