Welke overheden kopen duurzaam in?

Overheid streeft naar 100% duurzaam inkopen

19 april 2017

De Rijksoverheid koopt sinds januari 2010 alleen nog maar duurzame producten in. Ook gemeenten en provincies streven naar een volledig duurzaam inkoopbeleid.

Eerste hulp bij inkopen

Contractmanagement

Drie megaton CO2-besparing

Je kunt sinds januari 2010 alleen nog maar producten of diensten aan de Rijksoverheid verkopen als deze aan een aantal duurzaamheidseisen voldoen. Gemeenten willen dat 75 procent van hun inkopen in 2010 duurzaam zijn, en ze streven naar 100 procent duurzaam inkopen in 2015. Ook de provincies en waterschappen streven naar 100 procent duurzaam inkopen in 2015; zij hopen in 2010 de helft van hun inkopen op een duurzame wijze te doen. Uiteindelijk zouden deze gezamenlijke maatregelen een CO2-besparing van maar liefst drie megaton op moeten leveren.

Overheid is belangrijke klant voor het mkb

Alle overheden bij elkaar hebben gezamenlijk een inkoopvolume van ruim 50 miljard euro per jaar. Het is dan ook zeker de moeite waard om te kijken of jouw bedrijf aan de criteria van duurzaam inkopen kan voldoen. De overheid heeft, in overleg met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, deze criteria opgesteld waaraan producten en diensten moeten voldoen. Deze criteria zijn nog in ontwikkeling. Er komen nog aanvullende criteria bij, en de huidige criteria kunnen, in overleg met het bedrijfsleven, aangescherpt en aangepast worden.

Innovatiethema’s

De komende jaren is er extra aandacht voor leveranciers die zich richten op een van deze vijf innovatiethema’s van duurzaam ondernemen: elektrische auto, bouwprojecten van de rijksoverheid (inclusief kantoorinrichting), energiezuinige investeringen in woningen, scholen en de 'weg van de toekomst'.