Duurzaam toepassen van Het Nieuwe Werken

Download gratis de informatiekaart over Het Nieuwe Werken

10 november 2010

Om in één oogopslag te kunnen zien hoe je Het Nieuwe Werken zo duurzaam mogelijk toepast in je organisatie, kun je nu een interactieve informatiekaart downloaden. Handig als je duurzaamheid én HNW hoog op de agenda hebt staan.

De interactieve informatiekaart is ingedeeld aan de hand van de verschillende principes van Het Nieuwe Werken: Regie, Waarde, Ontwikkeling, Maatwerk, Organisatie, Leiderschap, Werkplek, Communicatie en Vaardigheden. Zo kun je gemakkelijk zien hoe je per principe kunt bijdragen aan duurzaamheid.

Snel overzicht

Het Nieuwe Werken (HNW) wordt steeds vaker bij organisaties geïntroduceerd. De interactieve 'informatiekaart' moet zorgen dat ondernemers in korte tijd inzicht krijgen in de principes van Het Nieuwe Werken en de raakpunten met duurzame ontwikkeling. Door het programmabureau Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) is daarom de informatiekaart ontwikkeld, met als doelgroep: organisaties die de principes van HNW in hun bedrijf willen toepassen en dit willen combineren met duurzame ontwikkeling.

Personeelsbeleid

De manieren om duurzaamheid toe te passen bij HNW liggen vooral bij het personeelsbeleid: de mogelijkheden voor werknemers om trainingen te volgen, om hun gezondheid te onderhouden, om over een eigen werkbudget te kunnen beschikken en om kennis te delen met andere werknemers. Ook op andere gebieden – als werkplek, communicatie en vaardigheden – zijn er veel mogelijkheden om de duurzaamheidsprincipes te introduceren en in stand te houden. De informatiekaart moet organisaties helpen die met personeelsbeleid en HNW willen bijdragen aan duurzaamheid. LvDO: “Op deze manier wordt ook invulling gegeven aan het sociale aspect van duurzaamheid ofwel de 'People' van People, Planet en Profit.”

Makers kaart

Behalve LvDO, zijn meer partijen betrokken bij de informatiekaart: het ECLO (rijksnetwerkorganisatie voor Leren en Ontwikkelen), het P&O-overleg grote gemeenten (POGG) en de werkgroep Het Nieuwe Werken van het project Ambtenaar van de Toekomst. 45 deelnemers uit diverse overheden en bedrijven hebben in drie sessies de criteria opgesteld. Door de Argumentenfabriek zijn deze vervolgens uitgewerkt en gerubriceerd. De  informatiekaart is ook uitgangspunt bij de LvDO expertmeeting die op de Dag van de Duurzaamheid (11 november 2010) in samenwerking met NVP, NvO2, POGG en de Baak wordt georganiseerd.

Meer informatie

De interactieve informatiekaart 'Het Nieuwe Werken' kan worden gedownload via www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl.

De informatiekaart is ook op A3 formaat verkrijgbaar bij het programmabureau LvDO. Aanvragen kan per e-mail aan info@LVDO.nl

Bronnen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Leren voor Duurzame Ontwikkeling