Duurzaam inzetbaar? Doe de WAI!

Column | Gezondheidsscan

09 maart 2011

De Work Ability Index, oftewel duurzame inzetbaarheid meting. Het is een aantal jaren bekend en nu meer in de spotlights. En dat is hard nodig ook.

Waarom dat zo belangrijk is? We stevenen bij ongewijzigd beleid van 1 AOW’er op 4 werknemers af naar 1 op 2 in 2040. Maar terecht zul je denken: beleid blijft nooit ongewijzigd. Dat klopt! En de pensioenleeftijd gaat ook al omhoog? Ook dat klopt! Maar de instroom van jongeren neemt in rap tempo af en de ouderen moeten wel gezond aan het werk blijven. In Limburg zijn ze daar als grootste vergrijzingsregio al achter. Daar zijn al vele MKB bedrijven succesvol met de WAI aan de slag, zoals de Gulpener Bierbrouwerij laat zien op een Youtube filmpje. Op zich is de WAI een heel simpel instrument. Direct passend voor het MKB. Professor Ilmarinen uit Finland toont tijdens zijn presentatie de harde wetenschappelijke resultaten van decennia lang onderzoek. Blik op Werk, als verspreider van het WAI instrument in ons land, laat intussen zien dat de Nederlandse resultaten naadloos aansluiten bij de Finse.

De WAI is feitelijk een snelle eenvoudige gezondheidscan van duurzame inzetbaarheid van werknemers op bedrijf en branche niveau. Duurzame inzetbaarheid gebaseerd op:

  • Gezondheid fysiek en psychisch

  • Competenties

  • Waarden en normen

  • Werkomstandigheden en management

Samen zorgen deze voor een optimaal werkvermogen. De WAI scan laat zien wie in de gevarenzone zitten en waarom. Vervolgens kan dit besproken en opgelost worden. Langdurige uitval, nu en over aantal jaren, worden voorkomen en hiermee extra kosten en gebrek aan competente arbeidskrachten die het bedrijf gezond houden. Cijfers laten duidelijk zien dat een WAI screening op alle leeftijden positief uitwerkt en de investering om dit uit te voeren en beleid aan te passen zichzelf in minimaal drievoud terugverdiend.

Kern van de WAI is net als bij veel effectief HRM beleid en efficiëntie verbetering van bedrijven: communicatie en het serieus doorvoeren van de inbreng van werknemers. Niet veel anders dus dan Slimmer Werken, maar dan klaar voor gebruik aan de hand van een eenvoudige screening.

Dus gewoon doen en hiermee alvast de volgende stap in gezond en passend werkklimaat zetten. Werknemer en werkgever boeken beiden de winst. Mooi toch?

Bron: MKB Nederland

Auteur

Leon Vincken