Wat is een RI&E? (risicoinventarisatie & -evaluatie?)

Je bent verplicht je werknemers inzage te geven in je RI&E
Jaarlijks zijn 250.000 mensen betrokken bij een ongeval op het werk, waarvan 20.000 met blijvend letsel. Het is daarom belangrijk je medewerkers te informeren over de risico's, via een RI&E.
Wil je als werkgever zorgen voor een veilige werkplek, dan zul je dat actief in je beleid op moeten nemen. Hoe? Via een RI&E. Je bent in Nederland als werkgever verplicht om een Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) te doen, met daarin een opsomming van de risico's binnen je bedrijf en een plan van aanpak om die risico's op te heffen of zoveel mogelijk te verminderen. Je personeel moet deze risico's kennen en zelf de RI&E kunnen opvragen en lezen. 
 
Wat is een RI&E?
De RI&E staat voor het wettelijk verplichte onderzoek en de schriftelijke vastlegging van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor werknemers in een organisatie. In een RI&E inventariseer je de risico's en evalueer je de kans dat de risico’s zich voordoen. Ook beschrijf je de ernst van de eventuele gevolgen. De RI&E vormt samen met een plan van aanpak een belangrijk onderdeel van een goed arbo- en ziekteverzuimbeleid. Wanneer er sprake is van goede arbeidsomstandigheden, verminder je de kans op ongelukken en verzuim. Op die manier zorg je voor een veilige werkplek voor je medewerkers.
 
Wat moeten werknemers van de RI&E weten?
Voor hun eigen veiligheid is het van groot belang dat je werknemers de inhoud van de RI&E kennen. Echter, uit onderzoek van FNV Bondgenoten blijkt dat ruim 25 procent van de werknemers problemen ondervindt bij het opvragen van de RI&E. Tussen januari 2007 en april 2011 waren werknemers niet verplicht hun werknemers een exemplaar van de RI&E te overhandigen, omdat werknemers door de OR op de hoogte gebracht moesten worden van de aan hun werk gebonden risico's en de bijbehorende maatregelen. Echter, in de praktijk bleken werknemers onvoldoende op de hoogte.
 
Sinds 1 april 2011: Mogelijkheid inzage RI&E verplicht
Sinds 1 april 2011 ben je als werkgever weer verplicht om je werknemers kennis te kunnen laten nemen van de RI&E. Dit is expliciet in de Arbowet opgenomen. Als werkgever moet je je medewerkers actief informeren over de RI&E. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door inzage in de RI&E te geven via het intranet van je bedrijf. Op deze manier vergroot je de betrokkenheid van je medewerkers bij hun eigen veiligheid en gezondheid. Dit kan ernstige ongevallen op het werk voorkomen.
 
Bron: FNV, oktober 2008: De RI&E Die krijg je niet mee.

Tips voor gezond en fit personeel

Houd je onderneming scherp
Via je arboplan probeer je ziekte en arbeidsongeschiktheid onder je medewerkers te voorkomen. Maar je kunt ook zélf wat betekenen voor de gezondheid...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten