Facility managers kiezen duurzame werkgever

Onderneem je duurzaam, dan ben je aantrekkelijker voor werknemers

09 augustus 2011

Bijna de helft (47%) van de Nederlandse facilitair professionals selecteert zijn werkgever op het criterium duurzaamheid. Nog eens 9% heeft een voorkeur voor een groene organisatie, maar hanteert het niet per se als selectiecriterium. Dus, hoe groener jij onderneemt, hoe liever een facility professional voor je wil werken.

Dat blijkt uit een onderzoek van Agentschap NL onder 625 facilitair professionals, in het kader van de campagne Slimme energie. Deze campagne wil facilitair managers en gebouwbeheerders helpen om energie- en kostenbesparingen te realiseren in kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen.

De ondervraagde facility managers geven aan dat het belang van duurzaamheid in facilitair management toeneemt. 69% van de ondervraagden zegt duurzaamheid belangrijker te vinden dan in het verleden. 58% zegt dat zijn of haar organisatie een duidelijke visie heeft op duurzaamheid. Speel als ondernemer in op die mening van facility professionals!

Verduurzamen

Op dit punt zijn grotere organisaties wel verder dan kleinere. Het scheiden van afval (52%), energiebesparing (50%), digitalisering (48%) en klimaatregulatie (36%) zijn de belangrijkste elementen in duurzame bedrijfsvoering.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 63% van de facilitair professionals een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd ziet om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Daarbij geldt: hoe hoger hun functie is, hoe groter hun invloed is. Na directie en management ziet de facilitair professional zichzelf als de verantwoordelijke voor duurzaamheid in de bedrijfsvoering. 

Wat een facility professional vooral doet is het adviseren van collega's en het creëren van bewustwording. Ook neemt deze persoon energie- of lichtbesparende maatregelen en koopt hij of zij duurzaam in.

Beweegreden

De redenen voor ondernemers om met duurzaamheid aan de slag gaan, zijn volgens de facilitair professionals:

  • betrokken werknemers (23 procent)

  • een efficiëntere bedrijfsvoering (23 procent)

  • een positief imago (12 procent)

De facilty professionals zelf zien het milieu (40 procent) als belangrijke reden. 

Kansen

32 procent van de respondenten zou graag meer aandacht aan het onderwerp willen besteden. Zij zien kansen om de duurzame bedrijfsvoering binnen de eigen organisatie uit te breiden. Waar liggen die kansen volgens hen?

Bron: Facility Management Magazine 

Doe nu de verlichtingsscan en kijk hoe jij kunt besparen op je verlichtingskosten!

Auteur

Lenneke Arts