Hoe maak ik een veilige werkplek voor mijn personeel?

Een veilige werkomgeving geeft minder risico op verzuim
Je wilt natuurlijk dat je werknemers kunnen werken in een veilige omgeving. Hoe zorg je ervoor dat hun werkplek veilig is en voorkom je verzuim?
Burnout bij je personeel?
Klik hier
Download het whitepaper
Download
Hulp nodig bij verzuim verlagen?
Klik hier
Download het gratis whitepaper
Download
Wettelijk verplicht: RI&E 
Je bent als werkgever wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie en –evaluatie uit te (laten) voeren; een onderzoek waarmee je de arbeidsrisico’s binnen je bedrijf opspoort en dus zichtbaar maakt. Per risico geef je aan hoe groot de kans is dat dit risico zich voordoet, wat de ernst van eventuele gevolgen is en op welke manier je dit risico op zou kunnen heffen of zoveel mogelijk zou kunnen verminderen. Een RI&E bestaat uit onderzoek op het gebied van lichamelijke belasting, geluid, gevaarlijke stoffen, machines, klimaat en infecties. Heb je onderzoek gedaan (of laten doen, door bijvoorbeeld je arbodienst) naar de risico’s, maak dan een plan van aanpak.
 
Plan van aanpak
Heb je een overzicht van de risico’s, zorg dat je er dan ook iets aan gaat doen om die risico’s te verkleinen. Hoe veiliger en gezonder de werkomgeving van je onderneming, hoe kleiner de kans op ongelukken én op verzuim. Werkt een luchtinstallatie bijvoorbeeld goed, zullen werknemers minder snel verkouden worden dan bij een slecht werkende. Om arbeidsrisico’s zichtbaar te houden is het belangrijk een RI&E regelmatig op actualiteit te (laten) beoordelen. Met een gezonde, veilige werkomgeving, blijven je werknemers duurzaam inzetbaar.
 
Zes tips 
  1. Lichamelijke belasting: Vooral in de bouwsector, zorgsector en logistieke sector is de lichamelijke belasting van je werknemers groot. Laat je werknemers adviseren door een ergonoom, die tips kan geven over werkhoudingen en hulpmiddelen beoordeelt. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld rugklachten te voorkomen bij werknemers die veel tillen, of RSI/een muisarm te voorkomen bij mensen die veel achter de computer zitten, etc.
  2. Geluid: Lawaaioverlast kan leiden tot stress, concentratieverlies en ongelukken. Zorg voor gehoorbescherming en dempingfilters.
  3. Gevaarlijke stoffen: Verfstoffen, schoonmaakmiddelen, lasrook: stoffen die je misschien niet direct als gevaarlijk zou beoordelen, maar dit wel degelijk zijn. Laat je adviseren over de risico’s en over de manier waarop je werknemers het beste met dit soort stoffen om kunnen springen.
  4. Machines: Wat zijn de knel-, plet-, en snijgevaren van je machines? Laat je adviseren over beschermende maatregelen en noodstops om de machineveiligheid te vergroten
  5. Klimaat: Het lijkt misschien niet gevaarlijk, maar het klimaat kan veel gevolgen hebben voor de gezondheid. Denk aan een droge mond, geïrriteerde ogen, hoofdpijn en verkoudheid. Een klimaatsysteem, temperatuur- of luchtvochtigheidregelaar kunnen hier verandering in brengen.
  6. Infecties: Een griepgolf kan je halve bedrijf tijdelijk plat leggen. Bescherm daarom je werknemers tegen infecties. Zorg voor een goed infectiebeleid, waarbij je kunt denken aan vaccinaties. 
Informeer je werknemers
Voor je werknemers is het ook belangrijk die risico’s en bijbehorende maatregelen te kennen. Zo zijn ze op de hoogte van de veiligheid binnen het bedrijf waarin ze werken. Informeer je je werknemers actief over de RI&E, dan vergroot je de betrokkenheid van je medewerkers bij hun eigen veiligheid en gezondheid. Geef je werknemers goede instructies, zorg dat ze voldoende beschermingsmiddelen ter beschikking hebben en laat hen veiligheidstrainingen volgen om de risico’s aan te pakken. Denk aan een BHV-training of een training voor het omgaan met agressie en geweld
 
Preventiemedewerker
Je kunt er ook voor kiezen een preventiemedewerker aan te stellen in jouw bedrijf (een van jouw werknemers kan hiervoor getraind worden). Hij neemt maatregelen tegen beroepsrisico’s en is op de hoogte van alle relevante arbozaken. En hij kan andere werknemers bewust maken van de veiligheidsrisico’s. Met een preventiemedewerker voldoet je aan je wettelijke verplichtingen, en je werkt actief aan een gezonde en veilige werkomgeving.
 
Subsidies
Om de veiligheid binnen je bedrijf te vergroten, kun je gebruik maken van verschillende subsidies. Een voorbeeld hiervan is de VKB (Veiligheid Kleine Bedrijven).  
 

Dossiers

Wat is een verzuimprotocol en hoe stel ik die op?

Protocol voor verzuim
In een verzuimprotocol leg je vast wat de verantwoordelijkheden van jou en je werknemers zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hoe stel je hem op?

Wat is een RI&E? (risicoinventarisatie & -evaluatie?)

Je bent verplicht je werknemers inzage te geven in je RI&E
Jaarlijks zijn 250.000 mensen betrokken bij een ongeval op het werk, waarvan 20.000 met blijvend letsel. Het is daarom belangrijk je medewerkers te...

In vier stappen naar een veiliger bedrijf

Verantwoordelijkheden van jou als werkgever
Als ondernemer ben je verplicht om een risico-analyse van je bedrijf te maken en een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) op te stellen. Wat moet je...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten