Ondernemers kunnen weer Green Deal indienen

Overheid steunt ondernemers bij realisatie duurzame initiatieven

25 januari 2012

Sinds deze week kunnen ondernemers, organisaties, burgers en overheden weer duurzame initiatieven indienen bij de Rijksoverheid via een Green Deal. Krijg hulp van de overheid bij je milieuvriendelijke initiatief.

Sinds 15 december 2011 kun je als ondernemer weer nieuwe projecten voor de Green Deal indienen via de Rijksoverheid. Via die weg zoekt de Rijksoverheid naar concrete, duurzame initiatieven op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit.

Duurzaam ondernemen

Ondernemers komen steeds vaker met duurzame initiatieven om bijvoorbeeld energie te besparen of grondstoffen duurzaaam te gebruiken. Veel van deze projecten kunnen zichzelf terugverdienen, maar komen toch niet altijd van de grond.

Taak Rijksoverheid

Door Green Deals met ondernemers (of burgers of organisaties) te sluiten, zorgt de Rijksoverheid dat deze projecten een zetje in de goede richting krijgen. De overheid kan wet­- en regelgeving aanpassen, afzetmarkten voor nieuwe technologieën ondersteunen, zorgen voor goede

samenwerkingsverbanden en de toegang tot de kapitaalmarkt verbeteren.

Voorwaarden Green Deal

Het kaninet heeft al ruim 70 Green Deals gesloten en zal dit de komende jaren blijven doen. Waar een Green Deal aan moet voldoen?

  • Als indiener moet je een actieve rol spelen bij de uitvoering van je initiatief;

  • Je initiatief moet concreet zijn en passen binnen duurzaam gebruik van grondstoffen en water (waaronder biodiversiteit), duurzame mobiliteit, duurzame energie en energiebesparing;

  • Je initiatief moet rendabel zijn of kunnen worden;

  • Je initiatief moet snel resultaat hebben (liefst binnen drie jaar);

  • Je initiatief moet tot nieuwe economische activiteiten of tot kostenbesparingen leiden voor bedrijven of burgers.

Aanmelden

Wil je een initiatief voor een nieuwe Green Deal indienen? Dat kan tot en met 29 februari 2012 via rijksoverheid.nl/greendeal. Hier vind je ook meer informatie over de Green Deal en een aantal voorbeelden.

Bron: Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Auteur

Lenneke Arts