Zelfstandigenaftrek 2021: kom je ervoor in aanmerking?

Vragen en antwoorden over de zelfstandigenaftrek

07 januari 2020 05 april 2021

Als ondernemer kun je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Je hebt recht op deze fiscale aftrekpost als je aan een aantal gestelde criteria voldoet. Een belangrijke is het urencriterium.

In vijf stappen een bedrijf starten

Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat je mag aftrekken van je winst. Hiermee wordt het belastbare bedrag verlaagd, waardoor je minder belasting betaalt. Een interessant belastingvoordeel dus. Je komt voor deze aftrek in aanmerking als:

- De Belastingdienst je als ondernemer beschouwt;

- Je voldoet aan het urencriterium;

- Je hebt per 1 januari nog niet de AOW-leeftijd bereikt;

- Je runt het bedrijf zelf (of samen met anderen).

Het uiteindelijke voordeel op je belastbaar inkomen is uiteraard afhankelijk van je persoonlijke situatie. 

Hoe vraag je zelfstandigenaftrek aan?

Tijdens de aangifte inkomstenbelasting geef je bij het onderdeel 'Ondernemersaftrek' aan de hand van vragen aan wat jouw situatie is. De zelfstandigenaftrek (en de startersaftrek) worden dan automatisch verrekend in de belastingaangifte. Je hoeft dus geen aftrek aan te vragen bij de Belastingdienst.

Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek?

In 2021 is de zelfstandigenaftrek € 6.670, maar nooit hoger dan de winst die je hebt gemaakt. De aftrek was eerst hoger (€ 7.280 in 2020), maar de overheid bouwt deze aftrekpost nu elk jaar met € 360 af. 

JaarBedrag zelfstandigenaftrek
2021€ 6.670
2022€ 6.310
2023€ 5.950
2024€ 5.590
2025€ 5.230
2026€ 4.870
2027€ 4.510
2028€ 4.120

Vanaf 2029 wordt het verder afgebouwd met jaarlijkse stappen van € 110 tot € 3.240 in 2036. Het verminderde belastingvoordeel wordt overigens deels gecompenseerd door een verhoogde heffingskorting die ervoor zorgt dat je in een lager basistarief terechtkomt voor de inkomstenbelasting.

Het kan zijn dat je winst niet hoog genoeg is om de volledige zelfstandigenaftrek toe te kunnen passen. Dan zal de Belastingdienst dit verrekenen met de komende 9 jaar, mits de winst in die jaren wel hoger is dan de zelfstandigenaftrek. Je moet zelf bijhouden welke bedragen je kunt verrekenen in die belastingaangiften. 

Zelfstandigenaftrek 2021 berekenen

Met onderstaande calculator bereken je de zelfstandigenaftrek in jouw situatie.

Ondernemersaftrek 2021

De zelfstandigenaftrek is slechts één van de aftrekposten voor ondernemers, die ook wel ondernemersaftrek wordt genoemd. Deze bedragen zijn, indien je ervoor in aanmerking komt, af te trekken van je winst waardoor je minder belasting betaalt. De andere aftrekposten zijn:

Investeringsaftrek

Er zijn ook aftrekposten die van toepassing zijn als je investeert in (milieuvriendelijke) bedrijfsmiddelen:

Urencriterium 2021 versoepeld

Vanwege de coronacrisis is, net als in 2020, het urencriterium van 1.225 uur versoepeld. Dat betekent dat elke ondernemer voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2021 24 gewerkte uren per week mag noteren, ook al is dat niet daadwerkelijk het geval geweest. Dit is voordelig als jouw onderneming moest sluiten of minder openingsuren had vanwege de maatregelen vanuit de overheid.

Startersaftrek

Het starten van je eigen bedrijf is niet zonder risico en vooral de eerste jaren zijn vaak het spannendst. Om ondernemen aantrekkelijker te maken riep de overheid daarom een extra fiscale aftrekpost in het leven: de startersaftrek

Startende ondernemers mogen deze aftrek toepassen ter verhoging van de zelfstandigenaftrek. In 2021 bedraagt de startersaftrek € 2.123

Gepensioneerd en zelfstandigenaftrek

Was je op 1 januari van het belastingjaar al AOW-gerechtigd, maar blijf je ondanks het bereiken van de pensioendatum ondernemer? Dan heb je recht op de helft van de zelfstandigenaftrek. Voor het jaar 2021 komt dat bedrag dus uit op € 3.335.

Dit principe geldt ook voor de startersaftrek: 50% mag daarvan meegenomen worden, oftewel € 1.062.

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.