Kom ik in aanmerking voor zelfstandigenaftrek?

Vragen en antwoorden over de zelfstandigenaftrek

07 januari 2020 23 november 2020

Als ondernemer kun je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Je hebt recht op deze fiscale aftrekpost als je aan een aantal gestelde criteria voldoet. Een belangrijke is het urencriterium.

In vijf stappen een bedrijf starten

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost ten laste van het belastbaar inkomen voor zelfstandig ondernemers. Je komt voor deze aftrek in aanmerking als:

  • De Belastingdienst je als ondernemer beschouwd;

  • Je voldoet aan het urencriterium (besteed minimaal 1225 uur aan je bedrijf per jaar);

  • Je drijft het bedrijf zelf (of samen met anderen).

Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek?

Er wordt ieder jaar een vast bedrag vastgesteld voor de zelfstandigenaftrek die onafhankelijk is van jouw bedrijfsresultaten. In 2020 is de zelfstandigenaftrek nog € 7.030 euro. In 2020 zakt het bedrag naar € 6.670. Ook de komende jaren blijft het bedrag zakken, in stappen gaat de zelfstandigenaftrek naar € 3.240. Dat wordt bereikt in het jaar 2036.

Wat is het voordeel voor zelfstandigen?

Het uiteindelijke voordeel op je belastbaar inkomen is uiteraard afhankelijk van je persoonlijke situatie, maar je belastingaanslag kan hierdoor aanzienlijk lager uitvallen dan wanneer je geen gebruik maakt van de zelfstandigenaftrek. Kom je voor deze aftrek in aanmerking?  Gebruik het zeker. Je belastingaanslag kan hierdoor namelijk flink lager uitvallen.

Gepensioneerd en zelfstandigenaftrek

Was je op 1 januari van het belastingjaar al AOW-gerechtigd, maar blijf je ondanks het bereiken van de pensioendatum ondernemer? Je hebt recht op de helft van de zelfstandigenaftrek. Voor het jaar 2020 komt het bedrag dus uit op € 3.515 en voor 2021 op € 3.335.

Startersaftrek

Het starten van je eigen bedrijf is niet zonder risico. Vooral de eerste paar jaar kan het heel zwaar zijn. De overheid riep daarom een extra fiscale aftrekpost in het leven: de startersaftrek. Startende ondernemers mogen deze aftrek toepassen ter verhoging van de zelfstandigenaftrek. Er gelden wel een aantal voorwaarden om van deze aftrek gebruik te mogen maken. Je maakt alleen aanspraak op de startersaftrek als je:

  • Ook recht op de zelfstandigenaftrek hebt;

  • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest;

  • In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Kom je in aanmerking voor deze aanvullende aftrekpost, dan wordt je zelfstandigenaftrek verhoogd met een startersaftrek van €2.123.