Trends: Groen is poen, simpel en snel

De belangrijkste ontwikkelingen volgens Rabobank

26 oktober 2012

Duurzame en eenvoudige producten binnen handbereik, extra beleving toevoegen en flexibel samenwerken. Dit zijn volgens Rabobank enkele trends die de komende jaren ondernemers zullen leiden in hun keuzes.

Zeven trends die volgens Rabobank de komende drie jaar impact zullen hebben op het mkb:

1. Klinkende keuzes

Consumenten hebben geen zin meer in complexe producten, eindeloze productbeschrijvingen en onbegrijpelijke handleidingen en bijsluiters. Producten en diensten moeten terug naar de basis. Eenvoudig en begrijpelijk. Mensen willen 'in control' zijn en invloed hebben op wat ze aangeboden krijgen. Er is daarmee een toenemende vraag naar transparantie, simpel, flexibel en gemakkelijk. De afgelopen jaren is de keuze in het aantal producten en diensten steeds verder toegenomen. De keuze lijkt oneindig. We zien door de bomen het bos niet meer. Mede ingegeven door het gebrek aan tijd, willen we snel en makkelijk keuzes maken. Klinkende keuzes!

2. Groen is Poen

Duurzame productie is de nieuwe standaard. Al is slechts een kleine groep consumenten bereid om meer te betalen voor duurzame producten. De nieuwe generatie accepteert niet meer dat er onverantwoord geproduceerd en verkocht wordt. De meeste consumenten verwachten dat hun leverancier het goed regelt. Ook bedrijven leggen de verantwoordelijkheid voor duurzame producten bij hun leveranciers. Maar voor veel bedrijven is er nog een lange weg te gaan om hieraan te kunnen voldoen. Duurzaamheid is de 'license to produce/to sell'. Niet soms, maar altijd. Groen staat voor duurzaamheid en daarmee continuïteit. Groen voegt waarde toe. Groen is Poen!

3. De wereld dichtbij

De grenzen vervagen, zowel dichtbij (Europa) als wereldwijd. We concurreren in een internationaal speelveld waarin huidige ‘emerging markets’ (bijv India, Brazilië, China) binnen afzienbare tijd een leidende rol zullen hebben. Niet alleen op corporate maar ook op MKB niveau. Dit biedt kansen als leverancier, of inkoper maar vraagt ook om een bredere blik. Mede door online ontwikkelingen verandert het speelveld en de mogelijke concurrentie. Wat ver weg lijkt, is eigenlijk vlakbij. De wereld dichtbij!

4. Er was eens…

Onderscheidend vermogen zit in de beleving, ervaring of associatie die het product of de dienst met zich meebrengt. Een goed product of dienst leveren is randvoorwaarde maar het gaat om het verhaal achter het product. Voel het verschil. Er was eens….

5. DIT

DIT = Do it Together: is een tegenreactie op DIY (Do It Yourself) waarbij de samenleving steeds individualistischer wordt. DIT staat voor samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen. Producten en diensten gezamenlijk kopen of ontwikkelen. Het betrekken van de klant in innovatieprocessen (crowdsoursing). Een nieuwe variant op de coöperatie? Samen kunnen we meer bereiken. DIT!

6. Hebben maar niet houden

We hechten steeds minder waarde aan het bezit. Niet wat je hebt, maar waar je ‘gebruik van kunt maken’ is belangrijk. Dit zien we op verschillende manieren terug. Consumenten zien eerder de voordelen van flexibel huren. Bedrijven werken meer en meer met een flexibele

schil van mensen en machines. Het belang van status door bezit neemt af. Hebben maar niet houden! 

7. #IWIN

Met technologie is bijna alles via smartphones of tablets binnen handbereik. Dit vertaald zich ook naar de ‘offline’ wereld. De consument is steeds veeleisender en ongeduldiger. En verwacht op elk moment én overal op zijn wenken te worden bediend. Altijd en overal, individueel gemak, vraaggericht en persoonlijk. #IWIN: I Want It Now!

Bron: Rabobank Nederland