Werkconferentie Duurzame Inzetbaarheid

Elkedagbeter.nu: laat je medewerkers excelleren

30 september 2013

Wil jij je personeel duurzaam inzetbaar maken en hiervoor bruikbare tips krijgen? Kom dan naar de werkconferentie in de Jaarbeurs in Utrecht.

Eerste hulp bij Leren Excelleren

Duurzaam inzetbare werknemers kunnen goed en gemotiveerd hun werk doen, nu en in de toekomst. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor medewerkers. Het betreft thema's als: betrokkenheid en solidariteit, vitaliteit van werkgevers en werknemers, flexibilisering van de arbeidsmarkt, vitale arbeidsrelaties, generatie verschillen, scholing, autonomie etc.

Voor de ondernemer is er geen ontkomen meer aan. Ieder bedrijf heeft met duurzame inzetbaarheid te maken en zal dit het hoofd moeten bieden. Hoe gaat de branche dan daarmee om? Wat komt er allemaal op onze leden af en hoe moeten we daarop anticiperen?

Best practices

Branchebreed gaan we stapsgewijs reële toekomstscenario's verkennen om te achterhalen welke opties er zijn om je leden te prikkelen, adviseren en ondersteunen. Branches laten hun ‘best pratices’ zien.

De urgentie om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan zal je raken én tools, kennis en ervaring over dit onderwerp worden uitgewisseld. Ook de mogelijkheden die de cao biedt voor duurzame inzetbaarheid komen aan bod.

Doelgerichte ideeën voor duurzame inzetbaarheid

De conferentie heeft tot doel vanuit de diverse invalshoeken concrete ideeën te vergaren om tools te ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid voor jouw leden, zodat ze ook van goede adviezen en ondersteuning kunnen worden voorzien.