Welke aftrekposten bestaan er voor ondernemers?

Alles over de ondernemersaftrek en de winstvrijstelling

04 februari 2020

Dankzij aftrekposten betaal je zo weinig mogelijk belasting. Zo kun je misschien aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de meewerkaftrek en de winstvrijstelling. Wij geven jou een overzicht.

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek bestaat uit verschillende aftrekposten: de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de stakingsaftrek en meer. Wij lichten ze kort toe. 

Zelfstandigenaftrek

Iedereen die ondernemer is voor de inkomstenbelasting, heeft onder voorwaarden recht op de zelfstandigenaftrek. Het is een vast bedrag van €7.280 euro (de helft als je de AOW-leeftijd bereikt hebt). Je moet wel voldoen aan het urencriterium, dit betekent dat je jaarlijks minimaal 1.225 uur aan je onderneming besteedt. In 2020 daalt de zelfstandigenaftrek naar €7.030. In de jaren daarna blijft het bedrag zakken tot er nog €5.000 over is. 

Startersaftrek

Heb je recht op de zelfstandigenaftrek en heb je deze aftrekpost in de afgelopen vijf jaren maximaal twee keer gebruikt? En ben je in de afgelopen vijf jaren niet elk jaar ondernemer geweest? Dan kun je aanspraak maken op de startersaftrek. Dit is een extra bedrag van €2.123.

Als de aftrekposten samen hoger zijn dan de inkomsten uit je bedrijf, mag je de aftrek met andere inkomsten (uit werk, uitkering of woning) verrekenen. Ben je gestart vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering en werk je minder dan het urencriterium, maar meer dan 800 uur per jaar? Dan kun je wel aanspraak maken op de startersaftrek.  

Speur- en ontwikkelingswerk

Besteed jij meer dan 500 uur per jaar aan werk dat door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ofwel Research & Development? Dan kun je aanspraak maken op de S&O-aftrek van €12.775. Die wordt verhoogd met €6.391 euro als je aan de starterscriteria voldoet en als je niet meer dan twee keer eerder de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk hebt gebruikt.

Meewerkaftrek

Werkt je partner onbetaald mee in je bedrijf?  hiervoor kun je een deel van de winst aftrekken. Voorwaarde is dat je aan het urencriterium voldoet.

Werkt jouw partner jaarlijks in jouw bedrijf...

  • tussen 525 en 875 uur, dan mag je 1,25 procent aftrekken

  • tussen 875 en 1.225 uur, dan mag je 2 procent aftrekken

  • tussen 1.225 en 1.750 uur, dan mag je 3 procent aftrekken

  • meer dan 1.750 uur, dan mag je 4 procent aftrekken

Stakingsaftrek

Heb je je onderneming gestaakt? Dan mag je eenmalig in je leven maximaal 3.630 euro extra aftrekken.

Overige aftrekposten

Investeringen in je bedrijf, kosten voor je bedrijfspand, personeelskosten en sparen voor de oudedagsvoorziening mogen onder voorwaarden ook worden afgetrokken van de winst. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie over deze specifieke aftrekposten. 

Winstvrijstelling

De winstvrijstelling is 14 procent. Dit percentage mag je aftrekken van de winst die na de ondernemersaftrekposten overblijft en je betaalt er geen belasting over. De belastingdienst doet dit automatisch bij je aangifte.

Geen antwoord op jouw vraag of meer weten?

Meer over aftrekposten en slimme belastingvoordelen? Klik hier

Auteur

Marlou Visser