70 procent ondernemers maatschappelijk bezig

Vooral zorg en gezondheid populaire vrijwilligersactiviteit

21 oktober 2016

Ondernemers zijn sociaal bezig. Bijna 70 procent van de ondernemers voert maatschappelijke activiteiten uit. Ruim de helft van de ondernemers besteedt hier gemiddeld één tot vier uur per week aan en bijna 30 procent zelfs vijf tot acht uur.

Energiescan

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 70 ondernemers.

Twee dagdelen per week

Dat de meerderheid van de ondernemers één of twee dagdelen per week besteedt aan maatschappelijke activiteiten is opvallend. Zeker als je je bedenkt dat alle hens aan dek moeten om te overleven in deze tijden, is het bijzonder dat er nog steeds oog is voor de wereld buiten het bedrijf. De sociale context ontgaat de ondernemers dus niet.

Zorg en gezondheid

Het meest favoriete terrein waarop vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd, is zorg en gezondheid: 40 procent van de respondenten is actief op dit gebied. Daarna zijn arbeidsparticipatie en educatie belangrijke activiteiten voor ondernemers die overwegend vanuit eigen middelen deze werkzaamheden financieren. Bijna 10 procent heeft een subsidie verworven.

Problemen oplossen

Deze maatschappelijke activiteiten leveren ondernemers ook wat op: een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem (82 procent), plezier (79 procent) en zingeving (74 procent).

Hulp van collega's

Ondernemers doen dat meestal niet alleen, ze schakelen regelmatig de kennis en ervaring in van collega-ondernemers. Dat gaat voornamelijk om de kennis en ervaring van collega's. Wat ondernemers nog missen, is kennis over financiering en subsidiemogelijkheden

Kabinet wil bijdragen

Afke van Rijn, directeur Integratie en Samenleving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geeft aan dat de resultaten haar erg aanspreken. "Het kabinet wil graag meer ruimte geven aan maatschappelijk initiatief. De drijvende kracht ligt in de maatschappij. De overheid past daarom terughoudendheid, maar kan wel een belangrijke bijdrage leveren door de juiste voorwaarden te scheppen of activiteiten te stimuleren." Van Rijn stipt het door ondernemers gewenste advies over financiering aan. "Dit is iets waar we als overheid het belang ook zeker van in zien. Het door SZW en BZK geïnitieerde 'platform professionalisering en Financieel Sociaal Ondernemerschap' onderzoekt onder meer hoe de toegang tot kapitaal voor sociaal ondernemers verbeterd kan worden en gaat na welke coaching nodig is."

Auteur

Josette Dijkhuizen