Fonds voor isolatie en renovatie

Nieuw energiefonds verstrekt leningen

10 december 2013

Goed nieuws voor ondernemers die zich bezig houden met het renoveren en isoleren van woningen. Vanaf 1 december kunnen particuliere verhuurders en woningcorporaties een lening aanvragen om energiebesparende maatregelen te treffen bij sociale huurwoningen.

In totaal is 300 miljoen euro beschikbaar om leningen vanaf 2.500 euro te kunnen verstrekken. De woningeigenaren moeten zelf tenminste 70 procent van de kosten inbrengen.

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) is een uitwerking van het Energieakkoord. Het geld is bijeengebracht door de Rabobank en ASN Bank (225 miljoen) en het Rijk (75 miljoen).

Energielabel

In 2015 krijgen alle woningen een indicatief energielabel. Het kabinet streeft ernaar om alle sociale huurwoningen minimaal label B te kunnen geven en particuliere huurwoningen minimaal energielabel C. De woningen die er het slechtst aan toe zijn, kunnen nu met een lening uit het NEF worden opgeknapt.

Daarnaast wil minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst de bouw van energieneutrale woningen stimuleren door rentevoordelen toe te passen en beperkende regelgeving zo veel mogelijk uit de weg te ruimen.

Auteur

Marlou Visser