Nederlands bedrijfsleven ambitieus op MVO-gebied

Ondernemers gaan voor duurzaamheid

21 oktober 2016

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt voor ondernemers in Nederland steeds belangrijker. Acht van de tien bedrijven vinden dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Zes van de tien bedrijven leveren al een belangrijke bijdrage.

Energiescan

Eerste hulp bij maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit blijkt uit onderzoek van MVO Nederland. Steeds meer bedrijven gaan duurzaam ondernemen vanwege milieuaspecten en om de (internationale) concurrentiepositie te versterken. Ruim tachtig procent van de ondervraagde bedrijven vindt dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldtop moet zijn op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor heeft MVO Nederland samen met bedrijven "Ambitie 2020" opgezet. 

Ambitie 2020 is een meerjarig actieprogramma om ambities van Nederlandse bedrijven op MVO-gebied zichtbaar én waar te maken. Diverse grote bedrijven hebben ambities benoemd en gaan zich bijvoorbeeld extra inzetten om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Maar ook mkb-ers kunnen hun duurzame ambities delen.  

Circulaire economie

Een van de ambities is het overstappen op een circulaire economie waarin producten, componenten en grondstoffen worden hergebruikt Onderzoek van TNO uit 2013 toont aan dat dit Nederland ruim 7 miljard euro per jaar en 50.000 banen oplevert. Wil je je hierin in verdiepen dan kun je aan de slag met 'Ondernemen in de circulaire economie': nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers.

Auteur

Laura Wennekes