Effectief maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO leeft in het mkb

10 juli 2018

De meeste ondernemers willen niet alleen winst maken, maar ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Heb je duurzaamheid in je strategie opgenomen en onderneem je veel actie? Dan kun je meer effect van je activiteiten zien als je je doelen meetbaar maakt en dat gestructureerd aanpakt.

Whitepaper Haal meer uit mvo

Energiebesparende maatregelen 2019

Het Nederlandse MKB vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Dat blijkt uit onderzoek van MVO Nederland en Wageningen UR onder 450 bedrijven in 28 verschillende branches. Bij ongeveer 80% van de respondenten maakt MVO onderdeel uit van de missie en visie van de onderneming en is het onderdeel van de bedrijfsstrategie. Ondernemers vinden het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren, maar doen ook aan MVO om zo een betere werkgever te zijn. Ook geven ze aan dat klanten en andere stakeholders erom vragen. 

José van der Klauw, manager van het MVO Netwerk Brancheorganisaties, leidde het onderzoek: “Energie besparen, afval scheiden, goed omgaan met je personeel, die basics heeft meer dan 90% wel op orde. Maar je wordt als ondernemer niet aangesproken op je energierekening. Wel op je rol in de keten. Behandel je je leveranciers goed, hier en in het buitenland, betaal je op tijd, is wat jij verdient wel in verhouding, veroorzaak je geen schade aan kwetsbare natuur of mensen? Maar ook: kun je met je bedrijf een ander vooruit helpen, maak je de wereld hier of elders groener? Dat zijn de onderwerpen waarmee je opvalt.”

Hoe kun je meer effect halen uit je mvo?

  1. Je huidige MVO-activiteiten op een rij zetten als een start voor ‘beleid’. Ook heel summier op een A4-tje telt.

  2. De doelen die je al stelt, uitdrukken in meetbare indicatoren. Kwalitatieve keuzes meetbaar maken: ‘Wij scheiden ons afval’ is ‘98% van ons papier’.

  3. Je stakeholders raadplegen. Door het jaar heen tien relaties (klant, leverancier, omwonende) vragen wat diegene het belangrijkste vindt waar jouw bedrijf rekening mee moet houden.

Belangrijkste conclusies onderzoek ‘MVO leeft in het MKB’

  • Mkb’ers hechten aan MVO en nemen het op in hun strategie, visie en/of missie.

  • Mkb’ers zijn actief aan de slag met losse MVO-activiteiten. Ze behalen diverse resultaten, maar drukken die nog niet altjid in harde cijfers uit. Ze stellen en monitoren hun doelen nog niet altijd structureel.

  • Slechts de helft van de bedrijven vertelt in zijn omgeving wat men op MVO-gebied realiseert.

  • Ondernemers hebben een intrinsieke motivatie voor MVO; zij willen met hun bedrijf niet alleen winst maken, maar zien ook hun bijdrage aan mens en maatschappij als succesvol resultaat.

  • De helft van deze ondernemers wendt zich direct tot de branchevereniging voor advies over MVO.

Bron: MVO Nederland

Auteur

Laura Wennekes