Wat moet ik doen als mijn bodem vervuild is?

Hulp bij bodemsanering

02 augustus 2013

Bedrijven die hun bedrijfsterrein willen saneren, kunnen zich voortaan bij Bodemcentrum aanmelden. Deze stichting is een initiatief van onder andere MKB Nederland en helpt bij bodemsanering. Meer over dit onderwerp in dit artikel.

In dit artikel

Wanneer kan ik het beste saneren? Hoe moet ik het aanpakken? Wat gaat de bodemsanering kosten? Hoe kan ik het financieren? Kom ik in aanmerking voor subsidie? Ben ik na uitvoering echt van het probleem af?

Het zijn een hoop vragen die op je af komen als je de bodem wilt saneren. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met brancheorganisaties daarom deze oplossing bedacht. De stichting Bodemcentrum, dat zonder winstoogmerk werkt, is een voortzetting van de BSB-operatie. Dit is een initiatief van het bedrijfsleven om de bodemkwaliteit op bedrijfsterreinen in kaart te brengen en indien nodig, deze vrijwillig te saneren.

Drie stappen

Het Bodemcentrum neemt na aanvraag tot bodemsanering drie stappen:

 1. Intake

 2. Totaalplan voor sanering

 3. Uitvoering sanering

Voor bedrijven is het handig omdat de kosten vooraf berekend worden. Je weet meteen waar je aan toe bent. Tevens worden de belangrijke risico’s en onzekerheden voor het bedrijf weggenomen en mocht het noodzakelijk zijn dan kan er tegen een scherpe prijs aanvullend bodemonderzoek gedaan worden.

Voordeel

Het voordeel is dat het Bodemcentrum alles regelt:

 • het gehele saneringstraject

 • vergunningensubsidie 

 • afstemming met bevoegd gezag (provincie of gemeente) 

 • selecteren adviesbureau en hoofdaannemer

 • begeleiden van de sanering

 • plaatsen installaties voor grond- of grondwatersanering

 • afvoer en reiniging van grond

 • monitoring

 • afspraken over nazorg

 • evaluatie van de sanering

Dat betekent dat jij als ondernemer daar geen omkijken meer naar hebt en je bezig kunt met nuttige dingen voor je bedrijf.

Subsidie

Wil je je bodem saneren met subsidie? En heb je je voor 1 januari 2008 hebben aangemeld bij de gemeente of bij Bodemcentrum voor de bedrijvenregeling? Dan kun je, in sommige provincies, subsidie krijgen. Kijk hiervoor verder op antwoordvoorbedrijven.nl 

Wil je persoonlijk advies? De MKB Servicedesk helpt je graag verder. Neem contact met ons op via het vragenformulier, de chatfunctie of via 0900-6456652 (10ct/min).