Wat is de ondernemersaftrek?

Tips voor de inkomstenbelasting

13 februari 2014 2 minuten

Ondernemers kunnen gebruikmaken van allerlei fiscale voordelen (faciliteiten). Denk aan de ondernemersaftrek. Maar niet iedere ondernemer komt zomaar in aanmerking voor deze faciliteiten. Hoe zit het nu precies?

Ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Niet iedere ondernemer, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of er sprake is van ondernemersrisico, er meerdere opdrachtgevers zijn en of er winst gemaakt wordt. Er moet namelijk voor de wetgever sprake zijn van een onderneming met voldoende body en tijdsbeslag.

1225 uur

Als je voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt aangemerkt, dan heb je in ieder geval recht op de MKB-winstvrijstelling (14%). Wil je ook voor andere aftrekposten in aanmerking komen, zoals de zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek, dan moet je ook aan het urencriterium voldoen. Grofweg is dat het geval als je in het jaar tenminste 1.225 uur én meer dan 50 procent van je werktijd aan de onderneming besteedt. De grens van 1.225 bestede uren aan de onderneming is dus een heel belangrijke grens in fiscaal Nederland.

In de meeste gevallen voldoen ondernemers makkelijk aan dat gemiddelde van 23,56 uur per week, maar in sommige situaties is dat anders. Vooral in de startfase van de onderneming en bij de wat kleinere ondernemingen. Bij samenwerkingsverbanden tussen verbonden personen (denk vooral aan een man-vrouw-firma), gelden speciale regels waardoor niet alle uren per definitie ook meetellen.

Tip: registreer je uren

Robert Rutgers, fiscaal adviseur van Flynth: "Om problemen achteraf te voorkomen, is het in dit soort situaties verstandig om met behulp van een urenstaat (administratie van je gewerkte uren) bij te houden hoeveel uren er daadwerkelijk aan de onderneming zijn besteed. Het is namelijk goed om te beseffen dat de bewijslast van het urencriterium bij jou als ondernemer ligt. In de praktijk blijkt deze bewijslast achteraf vaak moeilijk te leveren. Dus zorg dat je je gewerkt uren nauwkeurig bijhoudt."

Auteur

Raphael Klees