10 voordelen van werken met allochtone jongeren

Waarom wij wél willen werken met Asha’s en Achmeds

22 april 2016

Werkgevers, de overheid en scholen moeten samen hard aan de slag om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan, schrijft Tanja Jadnanansing op de opiniepagina van Het Parool. Zij zegt: "Hoe leg je uit dat de arbeidsmarkt niet zit te wachten op Asha’s en Achmeds?" 1 op de 10 werknemers van Fruitful Office is allochtoon en jonger dan 25 jaar. Managing partner Jacob Nawijn schijft een pleidooi om wél met allochtone jongeren te werken.

Houd je werknemers gemotiveerd!

Fruitful Office heeft 69 medewerkers in dienst, 17% is 56 jaar of ouder, 30% is van niet-westerse afkomst en 20% heeft een chronische ziekte. Wij selecteren medewerkers op wat ze wél kunnen. En ik hoop dat ik een aantal werkgevers kan verleiden om dat ook te doen. Eerder somde ik 10 voordelen op van werken met ouderen. Nu is het tijd voor 10 voordelen van werken met allochtone jongeren.

Een pleidooi voor allochtone jongeren:

  1. Allochtone jongeren willen graag werken. Allochtone jongeren bezitten vechtlust. Ze willen graag werken en hebben hun best moeten doen om mee te komen in de westerse samenleving. We hadden bijvoorbeeld drie Ghanese stagiars op de productieafdeling. Alle drie zijn ze met hun ouders uit Ghana naar Nederland verhuisd. Ze waren ontzettend gemotiveerd, namen verantwoordelijkheid en stuurden al snel het logistieke team aan. Ze bedachten ook manieren om onze logistiek te verbeteren. Ze zijn nu afgestudeerd en onderdeel van ons operationele team. 

  2. Onbevooroordeelde werkgevers vissen uit een grotere vijver van talent. Het is een achterhaald idee dat allochtone jongeren onderwijsachterstanden hebben (PDF SER – Discriminatie werkt niet 2012). Dus als je je oogkleppen afzet, kan je kiezen uit meer talent. 

  3. Allochtone jongeren spreken meer talen. Nederland telt 200 verschillende nationaliteiten. Hoeveel talen spreken we wel niet met zijn allen en hoeveel klanten kun je daar wel niet mee bedienen? 

  4. Allochtone jongeren zijn onmisbaar in de toekomst. Nederland vergrijst en ontgroent. Jong goedgeschoold personeel wordt schaars. De gemeente Amsterdam is recent een proef gestart met subsidie voor krapteberoepen. Dus, zet je vooroordelen opzij en neem een allochtone jongere aan. Daarom doen wij onze werving en selectie via het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam Dat scheelt ons niet alleen tijd en geld, maar zij selecteren ook gewoon de beste kandidaat voor de functie. Zonder vooroordelen. 

  5. Diversiteit zorgt voor tevreden medewerkers. Omdat er zoveel verschillende medewerkers zijn, is het niet erg of eng om jezelf te zijn. Het geeft enorm veel vrijheid. Het verbaast mij niet dat er zoveel onderzoeken zijn die bevestigen dat culturele diversiteit zorgt voor tevreden medewerkers. 

  6. Diversiteit brengt innovatie, creativiteit en winst. Iedereen is gelijkwaardig en we stimuleren iedereen om mee te denken mee met het bedrijf. Dit bevordert creativiteit en soms, zoals bij de 3 Ghanese stagiars, leidt het tot innovatieve producten en diensten. 

  7. Diversiteit heeft een positief effect op je imago. Met een divers personeelsbestand zeg je tegen iedereen in de omgeving: jij bent welkom. Dat draagt bij aan je maatschappelijke reputatie

  8. Met allochtone jongeren spreek je meer klanten aan. De wereld globaliseert en de samenleving wordt diverser. Hoe meer culturele diversiteit, hoe meer klanten je aanspreekt. Onze klanten waarderen ons om onze maatschappelijke betrokkenheid. En als je zaken doet in Marokko wekt het vertrouwen als je ook Marokkanen in dienst hebt. 

  9. Diversiteit versterkt je concurrentiepositie. Hoe meer klantgroepen je bedrijf vertegenwoordigt, hoe beter je die klanten kunt bedienen. Dit leidt tot een betere concurentiepositie en een hogere omzet. 

  10. Het levert geld op. Ik somde eerder al wat voordelen op: creativiteit, innovatie, een betere concurrentiepositie. Werken met veel verschillende nationaliteiten kan je veel opleveren. Voor jongeren die moeilijk aan werk komen ontvangen we ook subsidie in de vorm van een jongerenvoucher.

Auteur

Jacob Nawijn