Kosten loonadministratie gehalveerd door kabinetsplan

Invoering loonsomheffing bespaart ca. 1.500 euro per bedrijf

15 december 2009

De invoering van de loonsomheffing brengt de jaarlijkse kosten van de loonadministratie met 50 procent terug tot circa 1.500 euro per jaar. Dat heeft MKB-Nederland berekend naar aanleiding van het voorstel van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken van vorige week om zo'n heffing in te voeren voor bedrijven tot tien werknemers. Dat betreft 82 procent van het totale bedrijfsleven.

Het inhouden en afdragen van loonbelasting en sociale premies is een kostbare, tijdrovende en ergerniswekkende aangelegenheid voor werkgevers. En de overheid zelf lijkt steeds minder in staat de complexe stroom van gegevens te verwerken.

MKB-Nederland voert al sinds 1999 een intensieve lobby om de loonadministratie van werkgevers vergaand te vereenvoudigen en het loonstrookje voor werknemers weer leesbaar en begrijpelijk te maken.

De totale kosten van het voeren van een loonadministratie bedragen voor heel Nederland jaarlijks 1,7 miljard euro. Een structurele vereenvoudiging kan worden gerealiseerd als werkgevers – door middel van een zogenaamde loonsomheffing – nog maar één bedrag (door middel van één tarief over één loonbegrip) hoeven in te houden op het loon van hun werknemers.

Het kabinet heeft vorige week bij monde van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken aangegeven voor bedrijven met minder dan tien werknemers zo’n loonsomheffing te willen introduceren.

MKB-Nederland heeft daarop, met gegevens van het EIM, onderzocht wat de feitelijke besparing van de introductie van deze loonsomheffing zal zijn. Die is zonder meer spectaculair te noemen. De totale jaarlijkse besparing op de administratieve lasten bedraagt zo’n 620 miljoen euro. Per bedrijf gaat het om een lastenverlichting van zo’n 1.500 euro (accountants- en/of boekhoudkosten) per jaar. Dat is een halvering van het bedrag dat zij daar nu aan kwijt zijn.

Bron: persbericht MKB Nederland, 23 januari 2008.