Ondernemer stuurt op output: resultaatgericht werken wint terrein

Cloud computing maakt resultaatgericht werken mogelijk

13 juli 2017

'Sturen op output'. Wat begon als hippe managementterm is uitgegroeid tot een manier van aansturing voor veel ondernemers. 65 procent van de ondernemers meet resultaten op basis van output, in plaats van op basis van aanwezigheid van personeel. Hoe doe je dat, resultaatgericht werken?

Dat blijkt uit onderzoek van MKB Servicedesk in opdracht van KPN, onder 270 ondernemers. 65 procent van de ondernemers meet de taken en verantwoordelijkheden van personeel op basis van output in plaats van aanwezigheid.

Cloud computing

Bovendien is 60 procent van de ondernemers ervan overtuigd dat de productiviteit van werknemers niets te leiden heeft onder werken buiten kantoor. Dankzij cloud computing wordt werken buiten kantoor steeds beter mogelijk en staan aanwezigheid op kantoor en productiviteit los van elkaar. 

Sturen op output

Om mobiel werken ofwel Het Nieuwe Werken succesvol toe te kunnen passen in je bedrijf, moet je verder kijken dan alleen naar de techniek (cloud computing). Je zult ook in je manier van leidinggeven iets moeten veranderen. Begin met resultaatgericht werken, oftewel: sturen op output. Remko Sietsma, eigenaar van trainings- en adviesbureau Outing Holland: "Veel leiders zijn gewend hun mensen elke dag te zien en hun personeel aan te sturen op basis van controle. Het Nieuwe Werken vraagt om een een andere leiderschapsstijl, eentje waarin vertrouwen centraal staat. Hoe kun je anders een medewerker aansturen die je maar één keer per maand ziet?" 

Daarbij is het de kunst om het allemaal niet té vrijblijvend te maken. Maak afspraken met je werknemers over de toegevoegde waarde die ze willen leveren en kijk op welke manier je de doelen van je werknemers met die van je bedrijf kunt verbinden. Maak de doelen SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. 

Hoe doe ik dat?

Kom in zeven stappen tot resultaatgericht werken:

1. Werk vanuit de talenten van mensen

Als leidinggevende heb je een neus voor het spotten, ontwikkelen en verzilveren van talent. Benut het talent van je personeel!

2. Creëer de ruimte om te excelleren

Geef je medewerkers geen kant-en-klare oplossingen. Geef aan wat er bereikt moet worden - de output - en formuleer daarbij relevante criteria waaraan de oplossing moet voldoen. 

3. Geef verantwoordelijkheid

Laat duidelijk merken dat de doelen die jullie hebben vastgesteld wel vrijwillig zijn, maar niet vrijblijvend. Geef je medewerkers verantwoordelijkheid. Uiteindelijk hebben jullie als team één einddoel voor ogen.

4. Deel je visie

Draag je waarden uit en ga erover in gesprek met je werknemers. Dan krijgen je werknemers daar vertrouwen in en voelen ze zich meer gemotiveerd om de gestelde doelen ook te behalen.

5. Inspireer

Motiveren heeft effect op de korte termijn, inspireren doet dat op de lange termijn. Zorg dat je medewerkers het gevoel dat jij hen mee wil geven, lang vasthouden en inprenten. Als je in staat bent je personeel te inspireren, zal dat de resultaten verbeteren.

6. Stop met straffen

80 procent van de ondernemers probeert het gedrag van personeel te beïnvloeden via straf. Slechts 20 procent doet dat door gewenst gedrag te belonen. Uit onderzoek van Marius Rietdijk (2009) blijkt dat werknemers geen stap extra zetten door straffen. Op lange termijn werkt het zelfs contraproductief. 

7. Begin met belonen

Door werknemers te belonen op het moment dat ze het door jouw gewenste gedrag vertonen, kun je gedrag veranderen op de lange termijn (Marijn & Pear, 2007; Sulzer-Azaroff & Maier, 1991). Doe dat niet in de vorm van een bonus, maar in de vorm van een compliment, een personeelsuitje of taart bij de koffie. Personeel wordt creatief en toegewijder door beloning.

Wat levert het op?

Resultaatgericht werken levert je veel op: bevlogen medewerkers die zich verbonden voelen met je bedrijf. Doordat jij stuurt op output en hen vrijlaat in de manier waarop ze een resultaat bereiken, zijn ze gemotiveerder om het doel daadwerkelijk te behalen. Ze zullen met meer toewijding aan het werk gaan en vaker zelf met voorstellen komen.

Auteur

Lenneke Arts