Belastingschijven 2022

Een uitleg van de schijven en de tarieven

12 juli 2022 3 minuten

Sinds 2020 is de heffing over het inkomen in box 1 vereenvoudigd en werken we in Nederland met een tweeschijvenstelsel. Wat moet je weten over belastingschijven 2022? We leggen je uit hoe het zit en welke tarieven van toepassing zijn.

Eerst iets over belastingen in het algemeen. De Belastingdienst onderscheidt drie soorten inkomen voor de inkomstenbelasting. Deze soorten inkomen zijn die verdeeld over 3 boxen:

Je betaalt belasting over je inkomen door te kijken in welke box het inkomen valt en wat het tarief is van die box. De belastingschijven waar we het over gaan hebben, bevinden zich in box 1.

Wat zijn belastingschijven?

In Nederland kennen we een progressieve inkomstenbelasting, in principe verdeeld over twee schijven in box 1. Dat houdt in dat de heffing over het inkomen hoger wordt naarmate het inkomen stijgt. Met een hoog inkomen betaal je over de top van het inkomen meer belasting.

Box 1: twee schijven

In box 1 zijn er twee belastingschijven. Anders gezegd, in box 1 zijn er twee belastingtarieven. Voordat dit tweeschijvenstelsel werd ingevoerd, kenden we in Nederland vier belastingschijven in box 1. De invoering van het tweeschijvenstelsel is dus een vereenvoudiging ten opzichte van hoe het daarvoor was. Bekijk hieronder de tarieven.

Box 1 staat dus voor inkomen uit werk en woning. Deze categorie omvat dingen als winst uit onderneming, inkomsten als zzp’er, pensioen, uitkering, lijfrente, alimentatie en buitenlandse inkomsten.

Belastingschijven AOW

Er zijn in principe twee belastingschijven in box 1, met als uitzondering belastingbetalers die de AOW-leeftijd bereiken. Voor deze categorie zijn er drie belastingschijven in box 1. Je betaalt minder belasting over de eerste schijf omdat je dan geen AOW-premie meer betaalt.

Tarieven belastingschijven

Hieronder de tarieven belastingschijven 2022:

2022Belastbaar inkomenTarief
Schijf 1< € 69.39937,07%
Schijf 2> € 69.39949,50%

Hieronder de tarieven belastingschijven 2021:

2021Belastbaar inkomenTarief
Schijf 1< € 68.50837,10%
Schijf 2> € 68.50849,50%

Hieronder de tarieven belastingschijven 2020:

2021Belastbaar inkomenTarief
Schijf 1< € 68.50837,35%
Schijf 2> € 68.50849,50%

Hieronder de tarieven belastingschijven 2022 AOW (geboren vóór 1 januari 1946):

2022Belastbaar inkomenTarief
Schijf 1< € 36.41019,17%
Schijf 2€ 36.410 tot € 69.39937,07%
Schijf 3> € 69.39949,50%

Hieronder de tarieven belastingschijven 2022 AOW (geboren op of na 1 januari 1946):

2022Belastbaar inkomenTarief
Schijf 1< € 35.47319,17%
Schijf 2€ 35.473 tot € 69.39937,07%
Schijf 3> € 69.39949,50%

Lagere belastingschijf door aftrekposten

Whitepaper:
Eerste hulp bij belastingzaken voor starters

Je kunt je belastbare winst drukken door gebruik te maken van aftrekposten. Hierdoor door betaal je sowieso minder belasting, en het kan zijn dat je daardoor niet in schijf 2, maar in schijf 1 terechtkomt. Dat kan je een groot belastingvoordeel opleveren.

Een aantal belangrijke aftrekposten voor ondernemers zijn:

  • Zelfstandigenaftrek

  • Startersaftrek

  • Meewerkaftrek

  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

  • Stakingsaftrek

  • Investeringsaftrek zoals de KIA, MIA, VAMIL of EIA

Lees meer over de aangifte inkomstenbelasting en over aftrekposten zzp.

Voorbeeldberekeningen belastingschijven

Voorbeeld 1: 

Na aftrek van diverse aftrekposten heeft een ondernemer in 2022 een belastbaar inkomen van € 55.000. Hij valt daarmee in schijf 1 met een belastingtarief van 37,07%. Te betalen belastingen:

Belastbare winst (€ 55.000)Te betalen belasting
37,07% over € 55.000€ 20.388,50
Totaal€ 20.388,50

Over dit bedrag wordt eventueel nog heffingskorting toegepast, zoals arbeidskorting.

Voorbeeld 2:

Na aftrek van diverse aftrekposten heeft een ondernemer in 2022 een belastbaar inkomen van € 80.000. Een deel van zijn loon valt daarmee in schijf 1 (€ 69.399) met een tarief van 37,07% en de rest (80.000 - 69.399 = € 10.601) in schijf 2 met een belastingtarief van 49,50%. Te betalen belastingen:

Belastbare winst (€ 80.000)Te betalen belasting
37,07% over € 69.399€ 25.726,21
49,50% over € 10.601€ 5.247,50
Totaal€ 30.973,71

Over dit bedrag wordt eventueel nog heffingskorting toegepast.

Meer belastingschijven op komst

In de voorjaarsnota zijn een aantal belastingmaatregelen aangekondigd die de staatskas meer geld moeten opleveren. Een van die maatregelen is dat vanaf 2024 er ook twee belastingschijven zullen zijn in box 2. Dit zal neerkomen op een tarief van 26% voor het inkomen tot € 67.000 (per belastingplichtige) en 29,5% over het inkomen boven de € 67.000.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.