Wetswijzigingen per 1 januari 2021

Wat zijn de gevolgen voor ondernemers?

hamer wetten wetgeving wetswijzigingen rechter

Zoals elk jaar gaan er op de eerste dag van het komende jaar een aantal wetswijzigingen en nieuwe wetten in. In dit artikel een overzicht.

Faillissement voorkomen met de WHOA

Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan een faillissement worden voorkomen. Door deze nieuwe wet is het namelijk mogelijk om je schulden te reorganiseren als je bedrijfsactiviteiten nog levensvatbaar zijn. Niet alle schuldeisers hoeven akkoord te gaan op de schuldenregeling, dit kan de rechtbank namelijk afdwingen (homologatie).

Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (het bedrag tot wanneer je onbelast vergoedingen aan je werknemers kunt geven) is vanwege de coronacrisis in 2020 verhoogd, maar verlaagt in 2021 weer. Voor de loonsom tot € 400.000 wordt de vrije ruimte weer 1,7% net als voor corona, voor de loonsom daarboven daalt de vrije ruimte van 1,2% naar 1,18%. Binnen de werkkostenregeling zijn een aantal vergoedingen uitgezonderd, die kun je dus onbelast aan je werknemers verstrekken. Dit zijn gerichte vrijstellingen. Vanaf 2021 valt ook scholing hieronder, maar wel scholing die een werknemer helpt om inkomen te verwerven, zoals omscholing als onderdeel van een sociaal plan.

Transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Als je je bedrijf moet beëindigen door ziekte of pensioen, moet je je werknemers transitievergoeding betalen. Hiervoor ontvang je vanaf 2021 een compensatie, onder bepaalde voorwaarden. De transitievergoeding berekenen doe je met onze tool.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek verlaagt. In 2021 is de aftrek € 6.670, ten opzichte van €7.030 in 2020. De aftrek wordt de komende jaren (tot 2036) afgebouwd tot €3.240 per jaar.

Inkomstenbelasting

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Het tarief voor de eerste schijf daalt in 2021 van 37,35% naar 37,1%. Dit tarief daalt in 2022, 2023 en 2024 verder. De algemene heffingskorting en de premie volksverzekeringen verhogen in 2021 iets voor inkomens tot € 68.507.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (vpb) voor bv’s wordt in de eerste schijf verlaagd van 16,5 procent naar 15 procent. Ook wordt de grens van deze schijf verhoogd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.

Als je winst boven €1 miljoen is, verandert het verrekenen van winsten en verliezen voor de vennootschapsbelasting. Je kunt de helft van je winst boven € 1 miljoen verrekenen met verliezen uit het verleden. Tot 2020 is dat de gehele winst, maar maximaal 6 jaar terug. Deze tijdslimiet vervalt.

Heb je in 2019 winst gemaakt maar in 2020 verlies door corona? Je kunt bij de bepaling voor je winst voor de vennootschapsbelasting een coronareserve inbouwen. Hiermee stel je de winstbelasting uit.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Heb je na 1 oktober 2020 een investering gedaan die voor werkgelegenheid zorgt? Dan kun je daar in 2021 via de loonheffing korting op krijgen. Die korting is 3,9% bij investeringen tot € 5 miljoen en 1,8% voor investeringen daarboven. Dit is de Baangerelateerde Investeringskorting, de BIK.

ODE

In 2021 en 2022 stijgt de Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE). Je ODE-heffing die je aan je energieleverancier betaalt, stijgt.

Franchisewet

Ben je franchisenemer? Dan komt er nieuwe wetgeving (De Wet franchise) voor jou, namelijk met minimumvoorwaarden voor een franchisecontract. Deze minimumvoorwaarden gaan over het traject voor het afsluiten van het contract, tussentijdse veranderingen van lopende overeenkomsten, overleg tussen jou en de franchisegever en de beëindiging van de samenwerking.

Innovatiebox

Maak je winst uit een innovatieve activiteit en maak je gebruik van de WBSO-regeling of heb je een octrooi? Dan kun je dat deel van je winst bij de vennootschapsbelasting onderbrengen in de Innovatiebox, waarover je een lager belastingpercentage hebt. In 2021 verhoogt dit percentage van 7 procent naar 9 procent.

Wat vind je van dit artikel?

Evelien Mulder

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik als contentmarketeer precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen.