Valse facturen KvK in omloop

De Kamer van Koophandel waarschuwt voor nepfacturen

15 december 2009

Er zijn valse facturen in omloop, die sterk lijken op de factuur die ondernemers jaarlijks van de Kamer van Koophandel ontvangen. Deze facturen zijn echter niet afkomstig van de KvK. De facturen van de KvK zijn nog niet verstuurd. De Kamer van Koophandel adviseert ondernemers facturen altijd nauwgezet te controleren.

Factuur niet van KvK

De valse facturen wekken ten onrechte de indruk dat het gaat om de jaarlijkse bijdrage die ondernemers aan de Kamer van Koophandel betalen. Zo staat op de valse facturen dat de bijdrage is voor vermelding op "KvKHandelsregister.nl". Ook staat op de factuur een logo dat lijkt op dat van de Kamer van Koophandel. Onderaan staat vermeld dat het hier niet om een factuur gaat, maar om een aanbod. Wie betaalt, doet een opdrachtbevestiging en zit dus vast aan het aanbod. Bekijk een voorbeeld van een valse factuur. Wil je weten hoe de echte factuur van de

Kamer van Koophandel eruit ziet? Klik hier.

Nepfactuur ontvangen? Meld het!

Om misleidende organisaties aan te kunnen pakken, wordt geadviseerd om melding te doen van ontvangst van de valse factuur bij het Steunpunt Aquisitiefraude via de website www.fraudemeldpunt.nl of via het telefoonnummer 055-5059780 van Steunpunt Acquisitiefraude. Je kunt ook e-mailen: info@fraudmeldpunt.nl.

Wees naast de valse KvK facturen ook alert op andere nepfacturen. Dit zijn offertes die eruit zien als een factuur. Als je de 'factuur' betaalt kom je niet of slecht van de ongewenste aanbieding af.

Bron: Kamer van Koophandel en MKB-Nederland