Dien voor 1 mei je belastingaangifte in!

Checklist en tips voor belastingaangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting

15 maart 2016

Niet vergeten: je aangifte inkomstenbelasting moet vóór 1 mei bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor de belastingaangifte vennootschapsbelasting heb je nog iets meer tijd. Deze moet voor 1 juni binnen zijn. Wat moet je weten?

De aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting zijn twee verschillende belastingaangiften. Natuurlijke personen, zoals eigenaren van een eenmanszaak, vennoten van een vof maar ook mensen in loondienst zijn inkomstenbelasting verschuldigd. De vennootschapsbelasting geldt voor rechtspersonen zoals een bv, nv, en soms ook stichtingen of verenigingen.

Belastingaangifte: Zzp - Inkomstenbelasting

Voor de aangifte inkomstenbelasting is het van belang dat je aan de criteria van het ondernemerschap voldoet. Als ondernemer heb je recht op een aantal specifieke regelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mkb-winstvrijstelling. Wil je daarnaast in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek of aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, dan moet je wel minimaal 1225 uur per jaar besteden aan je onderneming. Voor zwangere ondernemers geldt een tegemoetkoming. Daarnaast moet je, behalve wanneer je als startende ondernemer wordt aangemerkt, meer tijd besteden aan je onderneming dan aan eventuele dienstbetrekkingen en/of overige werkzaamheden (het urencriterium).

Belastingaangifte: Dga - Vennootschapsbelasting

Drijf je je onderneming in een BV-vorm, dan is de BV zelf vennootschapsbelastingplichtig over de winst die zij behaalt. De BV betaalt 20 procent vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag tot 200.000 euro, over alles daarboven betaalt de BV 25% belasting.

Belastingaangifte: Elektronisch aangifte doen

Vanaf aangiftejaar 2015 is de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers gelijk aan de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren. Daarom vind je de aangifte inkomstenbelasting voor aangiftejaar 2015 niet meer in 'Inloggen ondernemers', maar op Mijn Belastingdienst.

De aangifte vennoorschapsbelasting verloopt nog wel via 'Inloggen ondernemers'.

Wat heb je nodig om aangifte te doen?

De meeste ondernemers besteden hun boekhouding uit en doen ook niet zelf hun aangifte omdat deze belastingaangifte veel complexer is dan bijvoorbeeld een standaard btw-aangifte. Zzp'ers of mensen die naast de dienstbetrekking werkzaamheden verrichten doen soms wel zelf aangifte. Als je aan de slag gaat met het aangifteprogramma moet je ervoor zorgen dat je de inkomsten en uitgaven goed in beeld hebt en dat de administratie op orde is. Bewaar je bonnetjes, houd je uren bij en zorg ervoor dat je al je facturen bewaart.

Uitstel aanvragen

Als je niet op tijd aangifte kunt doen, kun je uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan tot 1 mei via Mijn Belastingdienst of de Belastingtelefoon. De deadline wordt dan verschoven naar 1 september.  Voor de aangifte vennootschapsbelasting kun je uitstel krijgen tot 1 november. Het verzoek daartoe moet voor 1 juni worden gedaan via 'Inloggen voor ondernemers' op de website van de Belastingdienst. Het is ook mogelijk uitstel te vragen via een formulier dat je ondertekend via de post naar de Belastingdienst kunt sturen.

Verzuimboete

Als je niet op tijd aangifte doet kan de Belastingdienst je een verzuimboete opleggen. Als je te laat bent, krijg je eerst een herinnering. Doe je dan nog geen aangifte? Dan krijg je een aanmaning met een termijn waarbinnen de aangifte binnen moet zijn. Doe je geen aangifte binnen de gestelde termijn krijg je een verzuimboete. Gaat het om de inkomstenbelasting dan is deze boete 369 euro. Deze kan oplopen tot 5.278 euro als je vaker verzuimt. De verzuimboete aangifte vennootschapsbelasting is 2.639 euro.  Deze boete loopt op tot 5.278 euro.

Wanneer je geen aangifte doet, maakt de Belastingdienst een schatting van het bedrag waarover belasting moet worden betaald.

Vergrijpboete

Als je opzettelijk geen aangifte doet of opzettelijk foutieve of onvolledige informatie doorgeeft kun je een vergrijpboete krijgen. Deze boete kan 25, 50, 75 of zelfs 150 procent zijn van de belasting die je opzettelijk hebt verzwegen. De Belastingdienst kan besluiten de boete hoger of lager uit te laten vallen als daar reden toe is. 

Tips

  • Wil je gebruikmaken van alle ondernemersfaciliteiten dan is het van belang dat je voldoet aan het urencriterium. Om problemen achteraf te voorkomen, is het bij grensgevallen verstandig om met behulp van een urenstaat (administratie van je gewerkte uren) bij te houden hoeveel uren er daadwerkelijk aan de onderneming zijn besteed.

  • Ondernemers die niet voldoen aan het urencriterium hebben sinds 2010 toch recht op de mkb-winstvrijstelling.

  • Zorg dat de administratie op orde is en dat je stukken/facturen bewaart. Wil je kosten in aftrek brengen, dan moet je dit kunnen aantonen. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet je de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

Auteur

Liesbeth Meenink