Meer kansen voor zelfstandigen door kabinetsplannen

Werkgever gaat eerder kiezen voor zzp'er

23 september 2013

De plannen van het kabinet om flexwerkers beter te beschermen, zullen gunstig uitpakken voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Bijna de helft van de werkgevers denkt straks liever een zzp'er in te huren dan tijdelijk iemand aan te nemen, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel.

Ik wil mijn werknemer ontslaan, en nu?

In het Sociaal Akkoord is overeengekomen dat flexibel personeel na twee jaar recht heeft op een vast contract, dit is nu drie jaar. Ook krijgt tijdelijk personeel recht op een ontslagvergoeding. De plannen waren er al, maar zijn op Prinsjesdag bekrachtigd. 

Steun

Het gevolg van het voornemen om flexwerkers meer rechten te geven, is dat van de werkgevers die wel eens tijdelijk personeel inhuren, 47 procent zegt in de toekomst dan liever voor zzp'ers te gaan.De plannen worden door 37 procent van de ondernemers gesteund. Een iets grotere groep van 41 procent is tegen het voornemen.

Zelfstandigenaftrek

De plannen die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd, vallen niet allemaal gunstig uit voor zzp'ers. Zo maakte de regering bekend vanaf 2015 300 miljoen euro te bezuinigen op belastingvoordelen als de zelfstandigenaftrek. In totaal kost de regeling nu 500 miljoen euro. De belastingvoordelen zullen dus flink versoberd worden.

Auteur

Marlou Visser