Wetswijzigingen per 1 januari 2022

Wat zijn de gevolgen voor jou?

ondernemer-vrouw-succes-vrolijk

Elk jaar worden er wetswijzigingen doorgevoerd. Wat verandert er per 1 januari 2022? We zetten de belangrijkste (voorgenomen) wijzigingen voor je op een rij.

Zelfstandigenaftrek in 2022 omlaag

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en aan het urencriterium voldoet, kom je in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. Dit bedrag dat je mag aftrekken van de winst wordt verlaagd van € 6.670 in 2021 naar € 6.310 in 2022. De overheid bouwt deze fiscale aftrekpost de komende jaren af met € 360 per jaar.

Lees meer over zelfstandigenaftrek

Bijtelling voor nieuwe elektrische auto's omhoog

De bijtelling van nieuwe, volledig elektrische auto’s gaat in 2022 omhoog van 12% naar 16%. Dit percentage geldt bij auto’s met een catalogusprijs van maximaal € 35.000. Als de auto duurder is, betaal je over het de meerprijs 22% bijtelling (het normale tarief). De komende jaren wordt de bijtelling op volledig elektrische auto’s langzaam opgetrokken naar het normale tarief.

Lees meer over elektrisch rijden

Rookruimtes bedrijven passé

Per 1 januari 2022 mogen bedrijven geen rookruimte meer hebben voor hun personeel. Per 1 juli 2021 moesten (semi-)publieke en openbare gebouwen deze ruimtes al sluiten, maar nu geldt deze regel ook voor bedrijven. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Loonbelasting over aandelenoptierechten later betalen

Een werkgever mag (een deel van) het reguliere salaris uitbetalen in aandelenopties. Vanaf 1 januari 2022 mag de werknemer zelf beslissen wanneer hij belasting betaalt, afhankelijk van wat hem het beste uitkomt: op het moment dat de aandelen verhandelbaar zijn en er daardoor wel geld beschikbaar is, of op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Lichte daling inkomstenbelasting

Voor ondernemers die inkomstenbelasting moeten betalen, zoals eenmanszaken, vof’s, maatschappen en cv’s, daalt de inkomstenbelasting een beetje. Het eerste schijf-tarief (voor inkomens tot € 69.398 ) verandert van 37,1% naar 37,07%. Voor ondernemers in de AOW daalt het tarief van 19,2% naar 19,17%. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Lees meer over de inkomstenbelasting

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting (vpb)

Vanaf 2022 veranderen de regels voor carry forward: je mag verliezen van je bv onbeperkt meenemen naar volgende boekjaren. De voorwaarden voor carry back blijven hetzelfde: via achterwaartse verliesverrekening mag je het verlies uit een jaar met de winst van het jaar daarvoor verrekenen. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Lees meer over vennootschapsbelasting

Maximum aan verrekening dividend- en kansspelbelasting met vpb

Vanaf januari 2022 kun je betaalde kansspelbelasting en dividendbelasting (oftewel voorheffingen) verrekenen tot een maximaal bedrag. Het maximale bedrag is het totaal van verschuldigde aan vennootschapsbelasting van dat jaar. Je mag niet meer aftrekken dan wat je aan vpb moet betalen. Bij verlies betekent dit dat je de voorheffingen niet kunt verrekenen. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Lees meer over dividendbelasting

Laag vpb-tarief voor meer winst

In 2022 wordt de eerste schijf van de vpb aangepast van € 245.000 naar € 395.000. Dat betekent dat je over een groter deel van de winst het lage vpb-tarief van 15% betaalt. Hierdoor hebben bedrijven met lagere winst meer belastingvoordeel. Het belastingtarief boven het drempelbedrag is net als in 2021 25%. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog in 2022

De MIA is een subsidieregeling voor ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. In 2022 gaan de percentages van deze aftrek omhoog: afhankelijk van het type bedrijfsmiddel 27%, 36% of 45%. In 2021 waren die percentages 13,5%, 27% of 36%. Het wordt dus nog aantrekkelijker om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Lees meer over Milieu-investeringsaftrek

Minder CO2-uitstoot bij meer dan 100 werknemers

Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten bijhouden hoeveel CO2-uitstoot wordt veroorzaakt bij de ritten van hun personeel (woon-werk en zakelijke ritten). Bij overschrijding van de norm moet een bedrijf binnen vier jaar de uitstoot terugdringen, bijvoorbeeld door te kiezen voor duurzamere vormen van vervoer. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Lees meer over de CO2-voetafdruk van je bedrijf

STAP-subsidie voor je medewerkers

Vanaf 1 maart 2022 is er een nieuwe subsidie voor de (bij)scholing van je personeel: de Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP). Deze subsidie vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. De maximale hoogte is € 1.000,- per persoon per jaar. De 'oude' aftrek van scholingsuitgaven stopt waarschijnlijk per 1 januari 2022, waarna de STAP waarschijnlijk per 1 maart 2022 aan te vragen is bij het UWV.

Lees meer over de Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie

Lichte stijging minimumloon

Het bruto minimumloon stijgt iets per 1 januari. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt dan een minimumloon van € 1.725 per maand. In 2021 was dat € 1.684,80.

Lees meer over het minimumloon

Meer vrouwen in leidinggevende functies beursgenoteerde bedrijven

Voor beursgenoteerde bedrijven geldt vanaf januari 2022 de verplichting dat minstens 1 van de 3 leden van de raad van commissarissen een vrouw is. Verder moet je als bedrijf een plan maken om meer vrouwen in leidinggevende functies te krijgen en dit plan terugkoppelen aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

Start-up dga's mogen jaar langer minimumloon krijgen

Innovatieve start-ups die nog niet zoveel winst maken, hebben in 2022 de mogelijkheid om hun directeuren-grootaandeelhouders een jaar langer het wettelijk toegestane minimumloon te betalen en gebruik te maken van de gebruikelijkloonregeling. Ze hoeven dan geen marktconform salaris uit te keren, wat financiële ademruimte kan opleveren. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Lees meer over de gebruikelijkloonregeling

Lagere premie arbeidsongeschiktheidsfonds voor kleine werkgevers

Vanaf 1 januari 2022 betalen mkb’ers een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De premie wordt gedifferentieerd, waardoor kleine werkgevers minder kosten hebben bij arbeidsongeschiktheid van hun medewerkers dan grote werkgevers. Hierdoor zijn kleine werkgevers minder kwetsbaar als een van hun medewerkers ziek wordt.

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) vergroot

Veel ondernemers maken gebruik van de werkkostenregeling (WKR), de regeling om personeel onbelaste vergoedingen te geven. De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van het loon wordt per 1 januari verhoogd van 1,7% naar 3% en gaat bovendien met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2021. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Lees meer over de werkkostenregeling

Thuiswerkvergoeding voor werknemers

Per 1 januari komt er een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag. Deze vergoeding is bedoeld voor zaken als water- en elektriciteitsverbruik, verwarming koffie en thee en toiletpapier. Je hoeft geen loonheffingen in te houden over dit bedrag. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Vereenvoudiging speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

Via de Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) kun je de kosten van een ontwikkelings- of onderzoeksproject flink drukken. In 2022 wordt het makkelijker om verzoeken om afdrachtvermindering in te dienen, bijvoorbeeld voor een aanvraag die de kalendermaand erna al begint. Op die manier kun je verwachte kosten eerder opvoeren. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Lees meer over de WBSO

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.