Steeds meer startende ondernemers in Nederland

Vooral meer buitenlandse starters en groei in de bouwsector

15 december 2009

Meer dan 90.000 mensen zijn in 2006 een onderneming gestart. Dit is een groei van twaalf procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit een rapport van Kamer van Koophandel. In totaal werden er bijna 85.000 bedrijven gestart.

Het aantal starters stijgt al een aantal jaren achter elkaar. In 2003 waren er bijvoorbeeld maar 60.000 nieuwe ondernemingen. Dit jaar is het hoogste punt van de eeuw bereikt, een teken dat het vertrouwen in de economie weer groot is.

Regio

Binnen Nederland kennen vooral Midden- en Oost-Brabant, Zuid Limburg, Centraal Gelderland en Flevoland een relatief hoge groei in aantal startende ondernemers ten opzichte van 2005. De regio’s Utrecht, Rijnland en Zwolle blijven achter op het landelijk gemiddelde. Absoluut gezien blijven Rotterdam en Amsterdam wel de plaats voor nieuwe ondernemingen. Bijna tienduizend bedrijven zagen daar in 2006 het levenslicht.

Buitenlandse origine

Bijna zeventienduizend bedrijven worden bestuurd door startende ondernemers van buitenlandse origine. Dit is negentien procent van het totaal. Relatief gezien is de stijging van het aantal buitenlandse ondernemers in Nederland zelfs sterker dan de stijging van startende ondernemers in dit land in het algemeen. Polen, Turken en Surinamers vormen de top drie van buitenlandse startende ondernemers.

Startende vrouwen

Wat wel nagenoeg gelijk gebleven is, is het aantal startende vrouwen. Bijna één op de drie van de ondernemingen werd gestart door een vrouw. Vergeleken met vorig jaar is dit zelfs een kleine daling. Deze stabilisatie is ontstaan na jaren van sterke groei. In 2000 waren slechts één op de vier startende ondernemers vrouw.

Gemiddelde leeftijd

Ook de gemiddelde leeftijd van starters is vrijwel hetzelfde als vorig jaar, 37 nu tegen 36 in 2006. Twee procent van het totaal is jonger dan twintig jaar. In absolute aantallen komt dit neer op 1600 nieuwe bedrijven geleid door een ondernemer die nog tiener is. Dertien procent van de starters is vijftig plus. De grootste groep starters is tussen de dertig en de veertig jaar.

Stijging bouw sterkst

Vooral voor de bouw was het vorig jaar een goed jaar. Het aantal starters blijft in de bouw blijft sterk toenemen, dit jaar zijn bijna 16.000 startende ondernemers in de bouwsector geregistreerd, ruim 34 procent meer dan vorig jaar en bijna een verdubbeling ten opzichte van 2004. Dat de bouwsector sterk profiteert van de verbetering van het economisch klimaat vanaf 2003 komt overeen met het groeiend aantal starters in deze sector.

Lees in dit artikel meer over het starten van een eigen bedrijf