Kan Nederland sneller internationaliseren?

Column Anneke Panella-Drijver | Improve Your Business English

01 december 2017

Begin deze maand is de nieuwe stichting ‘NL International Business’ van start gegaan. Een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dat alle kennis en netwerken voor en door ondernemers gaat bundelen. Zij gaat in samenwerking met de overheid op zoek naar kansen in sectoren waar Nederland sterk in is.

Onbeperkt persoonlijk advies

Een heel goed initiatief, maar ik vraag mij af of ondernemend Nederland hier klaar voor is. Hoewel Nederlanders internationaal bekend staan als een volk dat goed Engels spreekt, vraag ik mij steeds vaker af of dit ook echt zo is. Of is dit juist een reden dat er veel kansen blijven liggen en moet hier meer aandacht voor komen? Iedereen kent voorbeelden van Nederlanders die in het nieuws komen en gênant slecht Engels spreken. De vraag is zijn deze personen onbewust onbekwaam of bewust onbekwaam? Hoe je wilt overkomen en hoeveel impact je wilt hebben is een persoonlijke keuze, maar dit wordt anders zodra het werknemers of ondernemers belemmert en dus ook de mogelijkheid tot internationaliseren. In mijn ogen zijn er grofweg drie groepen professionals die internationaal werkzaam zijn en de mate waarin zijn het Engels beheersen. Laat ik dit toelichten aan de hand van de leerfasen volgens Maslow.

Onbewust of bewust bekwaam

Deze groep is er zeker. Gelukkig maar. Professionals die het Engels goed spreken, die dit vanzelfsprekend en een internationale carrière de gewoonste zaak van de wereld vinden. Het kost misschien wel enige moeite, maar ze gaan bewust met het Engels om, beseffen hoe belangrijk dit is en bereiden zich zo nodig goed voor op zakelijke kansen.

Bewust onbekwaam

Dan is er een groep professionals die vaak een goede passieve kennis van het Engels heeft. Zij kunnen e-mails lezen, een gesprek volgen, en een vergadering bijwonen. No problem zou je denken. Maar op het moment dat ze zelf actief een bijdrage moeten leveren, spontaan moeten reageren, moeten presenteren, schrijven en telefoneren kost dit zoveel energie, tijd en dan nog komen ze niet over zoals in het Nederlands. Ze doen het misschien wel, met het zweet in de handen, hakkelend en met een rood hoofd, maar hun impact of bijdrage is internationaal veel minder groot dan in de Nederlandse organisatie. En vaak schuiven zij een andere collega naar voren. Vervelend voor de professional omdat hij zich niet comfortabel voelt en vervelend voor de werkgever.

Onbewust onbekwaam

En dan de groep ‘onbewust onbekwaam’, oftewel de categorie ‘ik red mij toch.’ Dit is de groep die in mijn ogen een bedrijf meer kwaad doet dan goed. De professional die zich met handen en voeten in het buitenland verstaanbaar moet maken en er niet eens over nadenkt hoe dit overkomt. Vaak zijn dit experts, mensen die enorm goed zijn op hun vakgebied, soms zelfs mediatrainingen hebben gevolgd, zeker geen domme mensen, maar ze kiezen er toch voor om hun bedrijf, product of dienst in het buitenland in middelbare school Engels -of minder- vertegenwoordigen. Waarom? Het zijn meestal dezelfde redenen die hen ervan weerhouden het Engels beter te beheersen.

De excuses die ik het vaakst hoor:

Ik heb geen tijd

Ik doe mijn best toch

Ik heb geen talenknobbel

Ik doe geen zaken met native speakers

Indien Nederland internationaal wil groeien is het van belang om er eerst voor te zorgen dat diegene van wie een internationale bijdrage wordt verwacht zich comfortabel voelt in het communiceren in het Engels zodat de kansen die hun kant op komen benut kunnen worden. Hoe dan ook ben ik van mening dat het vooral belangrijk is om die groep professionals die zich belemmerd voelt door het Engels, die hun functie effectiever en zelfverzekerder zou kunnen uitvoeren, te erkennen om de wereldwijde kansen te benutten. Op die wijze kan Nederland haar impact in het buitenland sneller vergroten.

(En wees eens eerlijk: tot welke groep behoor jij eigenlijk?)

Auteur

Anneke Panella-Drijver