Is een lingua franca belangrijk om internationaal te groeien?

Column Anneke Panella-Drijver | Improve Your Business English

17 januari 2018

Sinds het midden van de 20ste eeuw is het Engels uitgegroeid tot lingua franca. Op dit moment wordt op de meeste middelbare scholen onze toekomstige generaties Engels geleerd, wat zal leiden tot een wereld waarin Engels steeds meer en steeds beter gesproken wordt.

Boek: Toptrends voor Ondernemers

De meeste films en series die we op het moment kijken zijn Engels gesproken. Engelse boeken worden steeds vaker onvertaald gekocht en gelezen en op scholen, universiteiten en op de werkvloer wordt Engels vaker als voertaal gebruikt. De meeste Nederlanders beheersen het Engels dus al of zullen dit in de toekomst aanleren, maar waarom is dit nou zo belangrijk?

Gaat het verengelsen van onze samenleving niet ten koste van de eigen cultuur? En leren onze kinderen het Nederlands nog wel goed genoeg aan? Dit zijn vragen die we onszelf stellen, aangezien Engels meer dan ooit aanwezig is in onze samenleving. Waarom is het nou zo belangrijk dat we mee kunnen doen in een internationaal groeiende wereld?

IGO’s en INGO’s

Nederland is betrokken bij verschillende IGO’s (intergouvernementele organisaties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie) en INGO’s (internationale niet-gouvernementele organisaties zoals Amnesty International) en heeft een speciale functie in de VN omdat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag is gevestigd. Als Nederland een rol wil blijven spelen in zulke organisaties moeten we kunnen communiceren met andere landen, en dit gebeurt grotendeels in het Engels. Er zijn nog andere voertalen binnen deze organisaties, maar het Nederlands hoort hier niet bij. De organisaties maken belangrijke beslissingen die ook Nederland aangaan, daarom is het belangrijk dat onze stem gehoord wordt.

Collega’s en klanten van over de hele wereld

Als bedrijven winstgevend willen blijven moeten ze groeien, voornamelijk internationaal. Zo zijn er al veel bedrijven die overal ter wereld gevestigd zijn, denk aan grote merken zoals Nike, H&M, Sony, Microsoft enzovoorts. Collega’s en klanten moeten met elkaar kunnen communiceren om tot een geslaagde samenwerking te komen. En omdat Engels nu eenmaal de lingua franca is, is het vaak de meest voor de hand liggende taal om makkelijk en efficiënt met mensen van over de hele wereld te communiceren.

Representatie

Als land wil je jezelf kunnen representeren, bijvoorbeeld in organisaties zoals de VN en EU, maar ook tegenover reporters bij een groot nieuwsverslag. Ook als individu wil je je stem laten horen, denk bijvoorbeeld aan bloggers die hun verhaal met zoveel mogelijk mensen willen delen of crowdfunders die anderen bij hun doel willen betrekken. Een goede beheersing van de Engelse taal is hiervoor nodig, omdat je zo de meeste mensen bereikt. Ook word je serieuzer genomen als je Engels van hoger niveau is. Dit is vooral belangrijk voor politici, ondernemers en verslaggevers die op tv verschijnen.

Nieuws verkrijgen

Ga online en zoek informatie op over een willekeurig land, en je zult het vinden. Nieuws wordt gerapporteerd vanuit Nederlandse nieuwsbronnen, maar vooral veel Engelse nieuwsbronnen en persoonlijke verhalen in het Engels zijn online te vinden. Je kunt informatie van over de hele wereld verkrijgen via het internet en met iedereen communiceren, zolang je het Engels maar beheerst. We moeten ons erbij neerleggen dat Engels nu de lingua franca is, en als we mee willen doen in de internationale wereld moeten we deze taal goed beheersen. De Engelse taal lijkt soms een bedreiging voor onze taal en cultuur, maar we moeten het juist als een verrijking zien. Dankzij het Engels kunnen we met bijna iedereen over de hele wereld communiceren. Informatie over elk mogelijk onderwerp kan via het internet verkregen worden. Dankzij de aanwezigheid van een lingua franca bestaan er sterke en belangrijke samenwerkingen tussen verschillende landen.

Auteur

Anneke Panella-Drijver