Brexit: Stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten (Brexit). Het VK en de EU hebben in 2018 een akkoord bereikt over de voorwaarden voor Brexit. Het Britse parlement heeft dit akkoord echter nog steeds niet goedgekeurd en dat gaat met de nodige onzekerheid gepaard voor ondernemers. Lees hier alles over waar het proces nu staat.

Uitstel tot 31 oktober

Brexit zou eerst per 29 maart en later 12 april plaatsvinden. De 27 (blijvende) EU-landen en de Britse regering hebben onlangs echter besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Dat betekent dat het VK mee zal moeten doen aan de Europese verkiezingen tussen 23 en 26 mei. Als het VK geen verkiezingen voor het Europees Parlement organiseert en het terugtrekkingsakkoord niet heeft geratificeerd, is de Brexit-datum alsnog 31 mei 2019.

Door dit uitstel tot 31 oktober is er meer tijd gevonden om tot een ordelijke Brexit te komen. Burgers en bedrijven weten nu dat er in principe tot 31 oktober niets verandert omdat het VK in die periode nog steeds EU-lid is. Dat betekent dat alle Europese wetten en regels ook in het VK nog steeds van kracht zijn.

Houd nog steeds rekening met een No deal situatie

De kans bestaat helaas nog steeds dat het uiteindelijk niet lukt om met het VK afspraken over Brexit te maken. Er kan dus nog steeds een zogeheten no deal-Brexit plaatsvinden waarbij per direct douaneprocedures terugkeren en dergelijke. Dit is ook het geval als het VK geen verkiezingen voor het Europees Parlement organiseert en ook het terugtrekkingsakkoord niet heeft geratificeerd. Dan verlaat het VK op 31 mei al (om 12 uur ’s nachts) de EU zonder deal. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens door hernieuwde tussenkomst van de douane en bijvoorbeeld vertragingen bij het luchtvaartverkeer. Ook op tal van andere terreinen kunnen zich gevolgen voordoen van zo’n harde no-deal Brexit (data, toelating producten, wisselkoerseffecten, vraaguitval, etc.)

Bedrijfsleven en overheid werkt daarom hard aan het beperken van de overlast van een no deal. Het is echter belangrijk dat bedrijven, instellingen en burgers zich ook zelf blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief zo’n no-deal. Nog altijd zijn er groepen ondernemers die hier niet over nagedacht hebben door alle wisselende berichten rond Brexit. Dit kan je echter duur komen te staan als je hier niet over hebt nagedacht. Meer weten over dit no-deal scenario? Kijk in deze handige praatplaten met alle informatie handzaam op een rij.

Overgangsfase bij goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement alsnog voor 31 oktober instemt met het Brexit-akkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand (niet later dan 1 november 2019). Vanaf de uittreding gaat een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. In deze periode blijven gewoon alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er dan vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot 31 december 2022.

Nieuwe relatie met het VK

Pas na Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe handelsrelatie verder gaan onderhandelen. Komt er een douane-unie? Of iets anders? Meer duidelijkheid over die nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt dan ook pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond.

 

Meer informatie en downloads op www.hulpbijbrexit.nl


Dossiers

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten