Brexit: Stand van zaken

04 februari 2020

Het is nu officieel, het Verenigde Koninkrijk heeft de EU verlaten. Dit heeft zeker ook invloed op het Nederlandse bedrijfsleven, daar zijn nog veel vraagtekens over. De Brexit is een feit, maar de gevolgen moeten de komende jaren pas ingevuld worden. Wat gaan zelfstandigen en mkb’ers van de Brexit merken de komende jaren?

E-book 'Eerste hulp bij Internationaal ondernemen'

Lees ook Export naar Engeland na Brexit: update 2021

De beslissing vóór de Brexit viel al op 23 juni 2016. Via een referendum is duidelijk geworden dat de inwoners van het Verenigde Koninkrijk het liefst zelfstandig verder gaan. Nu gaat het steekspel beginnen tussen de EU en het Verenigde Koninkrijk. Wat zijn de gevolgen voor Nederlandse ondernemers?

Wat gaat het Nederlandse bedrijfsleven ervan merken?

In 2020 gaan de grote veranderingen door de Brexit nog niet plaatsvinden. Dit jaar wordt namelijk gebruikt voor het sluiten van een handelsakkoord; het is een overgangsperiode. Ook in 2020 blijft de Brexit dus waarschijnlijk het nieuws domineren. Ziet de douane producten uit het Verenigde Koninkrijk nog steeds als Europese producten of is het import van buiten Europa? Het antwoord hierop is nog niet helder.

Er kan nog steeds een ‘no deal’ ontstaan door de Brexit. In dat geval staat het Verenigde Koninkrijk volledig los van de EU, zonder dat er goede afspraken zijn gemaakt. Dat is onwenselijk voor de Europeanen en de Britten.

Handel met het Verenigde Koninkrijk wordt lastiger door de Brexit

Hoe lastig het handelen na 2020 wordt, moet het komende jaar blijken. Ook de Britse ondernemers zitten met vragen over de internationale handel. Ze hebben Boris Johnson gevraagd om duidelijkheid over de uitgangspunten van de Britse politiek. Waar zetten ze op in en wat is de verwachting?

Er is te weinig tijd voor een handelsakkoord

In 11 maanden kunnen de partijen geen gedetailleerd akkoord uitwerken. Waarschijnlijk blijft het bij afspraken in de grote lijnen. De Britten willen in 2020 duidelijkheid krijgen over de handel tussen de EU en het Verenigde Koninkrijk, maar een verlenging van de overgangsperiode is niet uit te sluiten. Een verlenging van 2 jaar is namelijk als optie besproken.

Hoe handel je met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit?

In 2020 blijven de EU-regels nog gelden. Als er gedurende het jaar afspraken worden gemaakt, gaan deze pas in na de overgangsfase, dus in ieder geval niet vóór 2021. Toch kun je als ondernemer niet stilzitten in 2020. Zodra de contouren van de afspraken duidelijk worden, kun je al maatregelen treffen en de douaneregels inpassen in jouw werkwijze en processen. De Brexit is een feit, dus de gevolgen moeten wel ingrijpend worden.

Meer over de Brexit lees je op https://hulpbijbrexit.nl/stand-van-zaken/