Freelance / zzp ondernemen

Overzicht: wat is een zzp'er en hoe word je het?

01 september 2016

Het aantal freelancers en zzp'ers stijgt in Nederland: bijna 1,1 miljoen mensen ondernemen als zelfstandige. Op welke regels en zaken moet je letten als je onderneemt als zzp'er?

Freelance & ZZP desk

Wat is een ZZP of freelancer?

Een freelancer / zzp'er voert op basis van een commerciële overeenkomst werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers. Hij of zij werkt in opdracht, zonder dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Hoe word ik ZZP / freelancer?

Voorbereiding:

Een eigen bedrijf starten is niet niks. Er moet veel geregeld worden, en aan het zelfstandig ondernemerschap zitten naast heel veel voordelen, ook nadelen. Laat je goed informeren en denk goed over je beslissing na. Voor vragen hierover kun je terecht bij de MKB Servicedesk. 

Praktisch:Allereerst moet je een handelsnaam bedenken en je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens moet je je inschrijven bij de Belastingdienst. 

Verplichtingen

 • Je mag geen gezagsverhouding met je opdrachtgevers aangaan

 • Je moet je presenteren als een zelfstandig bedrijf

 • Je moet minimaal 1225 uur per jaar besteden aan je onderneming (het urencriterium)

Verschil freelancer / zzp

Het gaat om precies dezelfde vorm van ondernemerschap, maar in het volksmond wordt de term zzp met name gebruikt in de bouw en de zakelijke dienstverlening, terwijl de term freelancer meestal gebruikt wordt in de journalistiek en communicatie of de vormgeving. De termen freelance en zzp komen dus op hetzelfde neer.

Rechtsvorm

Freelance en zzp zijn geen wettelijke rechtsvormen. Meestal wordt gewerkt als eenmanszaak. 

Freelance / zzp en de belasting

Freelancers / zzp krijgen te maken met omzetbelasting (BTW) en inkomstenbelasting. Belangrijk is je status als freelancer / zzp. Voor de BTW ben je een ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. De rechtsvorm maakt daarbij niet uit.

Status freelancer / zzp

Het is voor freelancers en zelfstandigen zonder personeel van belang dat ze daadwerkelijk als zelfstandige worden beschouwd. De Belastingdienst en het UWV stellen daarom de status vast. Hierbij speelt wetgeving op het gebied van arbeid, sociale verzekeringen en belastingen een rol. Let op: als de Belastingdienst of het UWV vaststelt dat je een (fictieve) dienstbetrekking hebt, kun je als werknemer worden gezien. De opdrachtgever wordt dan geconfronteerd met loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

Wanneer is er sprake van een dienstbetrekking?

Je hebt een dienstbetrekking als:

 • er is sprake van loon (je krijgt een vergoeding voor het geleverde werk)

 • er is sprake van verplichte persoonlijke arbeid (jij bent altijd degene die de opdracht uitvoert)

 • er is sprake van een gezagsverhouding (de opdrachtgever bepaalt waar, wanneer en hoe het werk wordt verricht. Verder is er sprake van een gezagsrelatie als de opdracht een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever) 

Van een fictieve dienstbetrekking is sprake als:

 • je minimaal twee dagen per week aan één opdracht werkt

 • je hiermee meer dan 40 procent van het minimumloon verdient

 • de relatie met de opdrachtgever langer duurt dan 30 dagen (binnen een maand een

  nieuwe opdracht geldt als dezelfde opdracht)

Je hebt geen (fictieve) dienstbetrekking als er daadwerkelijk sprake is van zelfstandigheid.

Modelovereenkomst

Een freelancer of zzp’er kan bij de Belastingdienst vooraf duidelijkheid krijgen over de mate van zelfstandigheid, door het opstellen van een overeenkomst op basis van een van de modelovereenkomsten van de belastingdienst. Dit is niet verplicht, maar wel erg nuttig. De verklaring geeft opdrachtgevers namelijk antwoord op de vraag of zij met een ondernemer of werknemer te maken hebben. Dit betekent dat er financiële duidelijkheid is voor de opdrachtgever. Je bent als zelfstandig ondernemer niet verplicht een modelovereenkomst aan te vragen. Lees hier alles over de nieuwe wet.

Verzekeringen / Verlof

Als freelancer / zzp moet je je realiseren: geen werk is geen geld. Het is dus verstandig om na te denken over een goede verzekering in het geval van arbeidsongeschiktheid. 

Lees hier meer over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Lees hier meer over zwangerschapsverlof bij zelfstandig ondernemers

Lees hier meer over collectieve zorgverzekeringen voor zelfstandig ondernemers