Onderzoek naar Europese prijsafspraken binnen detailhandel

Mogelijke verklaring voor sterke inflatie binnen EU

15 december 2009

De Europese Commissie wil het prijsbeleid van de Europese retailsector onderzoeken. Zo wil de Commissie achterhalen of de retailsector verboden prijsafspraken heeft gemaakt. Dit zou de sterk stijgende inflatie in de EU kunnen verklaren.

Eurocommissaris van economische zaken Joaquí­n Almunia heeft de mogelijkheid van een onderzoek aangekondigd tijdens de vergadering van de EU-ministers van financiën. Volgens Almunia kunnen de Europese overheden veel doen om markten beter te laten functioneren. Zo kunnen ze ook misbruik in de vorm van prijsafspraken voorkomen. Op dit moment is er in de EU sprake van een oplopende geldontwaarding. Met een onderzoek moeten mogelijke prijsafspraken aangetoond worden. Vast staat in ieder geval dat de consument nu meer betaalt voor brood, zuivel en spijsoliën dan de prijsstijging van de grondstoffen rechtvaardigt.

Het mogelijke onderzoek volgt op een oproep van 439 Europarlementariërs in februari. De Europarlementariërs riepen de Europese Commissie toen al op om de markt- en inkoopmacht van supermarktketens en de gevolgen daarvan voor leverancier en consument te onderzoeken. In 2007 werd door het Europarlement ook al geklaagd over onverklaarbaar hoge voedselprijzen in verhouding tot de gestegen grondstofkosten.

Bron: Financieel Dagblad