MKB ondernemers beter ondersteund met hun bedrijfshuisvesting

MKB Huisvestingsdesk gaat van start

30 juli 2013

Op donderdag 19 juni wordt formeel de MKB Huisvestingsdesk gestart. Deze nieuwe dienst van de MKB Servicedesk op het gebied van huisvesting voor het midden en klein bedrijf is een initiatief van het Bestuur Regio Utrecht, MKB Nederland en Vastgoed Belang, ondersteund door de Kamer van Koophandel Midden Nederland. De betrokken partijen hebben dit initiatief genomen omdat de markt voor kleinschalige bedrijfshuisvesting onvoldoende in de breedte bediend wordt en ook onvoldoende transparant is. Om deze markt beter te bedienen en vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen tekenen alle betrokken partijen een convenant waarmee de oprichting van de MKB Huisvestingsdesk een feit is.

Doel en werkwijze

De MKB Huisvestingsdesk is onafhankelijk opgezet en complementair aan de bestaande makelaardij. De Huisvestingsdesk heeft geen winstoogmerk. Zij richt zich op de markt voor kleinschalige kantoren (tot 250m2) en bedrijfsruimten (tot 500 m2). De MKB Huisvestingsdesk levert vanaf heden een drietal diensten aan ondernemers:

1. Advisering over bedrijfshuisvesting

Alle ondernemers, huurders of verhuurders kunnen zowel online (www.mkbhuisvestingsdesk.nl) als via de telefoon terecht voor (eenvoudige) vragen op het gebied van bedrijfshuisvesting. Al deze vragen worden via de MKB Servicedesk afgehandeld. De MKB Servicedesk heeft inmiddels een bewezen trackrecord voor het afwikkelen van allerlei ondernemersvragen.

2. Ondersteuning bij afwikkeling van huisvestingsvragen (doorverwijzing)

Voor ingewikkelder huisvestingsvraagstukken of feitelijke bemiddeling bij koop of huur wordt de ondernemer (huurder / verhuurder) doorgeleid naar een professional in de markt die de vraag zal helpen oplossen. Voor de inschakeling betaalt de ondernemer een (gereduceerd) tarief en is hij verzekerd van de beste service.

3. Matching van vraag en aanbod.

Om zowel huurders als verhuurders beter toegang te geven tot het beschikbare aanbod c.q. sneller een goede huurder te vinden is een samenwerking aangegaan met FundaInBusiness. Dit landelijke portal biedt het meest complete overzicht van beschikbare bedrijfsruimten. Via de MKB Huisvestingsdesk kan een verhuurder zijn aanbod laten publiceren op FundaInBusiness voor slechts € 125,= per kwartaal. De controle van het aanbod en de ondersteuning is geregeld middels een netwerk van lokale NVM makelaars.

Uitvoering

De uitvoering van de MKB Huisvestingsdesk is in handen van de MKB Servicedesk en Funda in Business. Regionaal wordt het initiatief mede mogelijk gemaakt door gerenommeerde bedrijfsmakelaars. Er wordt gestart met 2 bedrijfsmakelaars uit Utrecht waarna bij gebleken succes dit verder over het land uitgebouwd zal worden.

Raad van Advies

Om de aansluiting op de verschillende partijen, en de continuïteit te waarborgen wordt een Raad van Advies ingesteld die toezicht zal houden op de onafhankelijke en ondersteunende werking van de MKB Huisvestingsdesk. Bij aanvang zal de raad van advies bestaan uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers en wel de volgende personen:

·                    Henk Kramer, beleidsadviseur BRU

·                    Helga Brenninkmeijer, Regiomanager MKB Nederland

·                    Hein Bos, directeur Vastgoed Belang

·                    Martin Hessels, beleidsadviseur Kamer van Koophandel Midden Nederland

Een adviseur van de MKB Servicedesk zal als secretaris de Raad van Advies ondersteunen.

Duur van het convenant

De initiatiefnemers verbinden zich in ieder geval voor een periode van 3 jaar aan de MKB Huisvestingsdesk. Gedurende deze periode zullen zij een (financiële) bijdrage leveren om de gewenste doelstellingen te bereiken.