De Paarse Krokodil gaat naar... Westland!

Westland blijkt de meest bureaucratische gemeente in Haaglanden

15 december 2009

In opdracht van MKB-Zuid Holland is een onderzoek uitgevoerd naar de mate van bureaucratie in Haaglanden. De resultaten zijn bekend. Westland heeft 'de Paarse Krokodil' gekregen voor meest bureaucratische gemeente. Als minst bureaucratische gemeente mocht Leidschendam-Voorburg 'de Witte Raaf' in ontvangst nemen.

De uitreiking van de Paarse Krokodil

Op 22 oktober heeft de uitreiking plaatsgevonden van de prijzen voor de meest én de minst bureaucratische gemeente van Haaglanden. ‘De Paarse Krokodil’ is dit jaar gewonnen door de gemeente Westland, die de meest bureaucratische gemeente van Haaglanden is gebleken. De gemeente Leidschendam-Voorburg had als minst bureaucratische gemeente de eer ‘de Witte Raaf’ te mogen ontvangen.

Het initiatief voor deze uitreiking is genomen door MKB-Zuid Holland, omdat zij ondanks een steeds klantgerichtere aanpak van gemeenten nog veel bureaucratie in de regio zien. Vanuit ondernemers wordt kritiek gehoord op de vaak weinig transparante organisatie, de veelheid aan gedetailleerde regeltjes en ongecoördineerd toezicht.

Het onderzoek

De uitreiking was het resultaat van een onderzoek van MKB-Zuid Holland, uitgevoerd door Elsbeth Dingemans. In dit onderzoek zijn alle gemeenten in Haaglanden beoordeeld op drie onderdelen die de mate van bureaucratie aangeven: dienstverlening, deregulering en toezicht.

  • Wat betreft dienstverlening lijken de gemeenten in Haaglanden op de juiste weg te zijn. Zij hebben al veel veranderingen doorgevoerd om een zo klantgericht mogelijke gemeente te bewerkstelligen, en er bestaan veel toekomstplannen op dit gebied. Ondernemers merken op dat gemeenten zich meer zouden kunnen richten op persoonlijke communicatie met de ondernemer. Men zou graag interactiever en constructiever gedrag van de gemeenten zien, waarbij toezeggingen nageleefd worden en concrete resultaten te zien zijn.

  • Het verschilt per gemeente hoe ver zij is met deregulering. Waar de ene gemeente al haar regels heeft doorgelicht en vereenvoudigd en geschrapt waar mogelijk, moet de andere gemeente nog beginnen aan dit proces. Desondanks zijn alle gemeenten bezig of bezig geweest met deregulering. Een bij ondernemers gehoorde klacht is dat de doorlooptijd van vergunningen in veel gevallen te lang is. Daarnaast zouden alle ondernemers het inzetten of breder trekken van deregulering in hun gemeente als een welkome ontwikkeling zien.

  • Het coördineren en integraliseren van toezicht op ondernemers staat bij veel gemeenten nog op een laag pitje. Hier bestaan echter wel veel toekomstplannen voor, die in lijn liggen met de wensen van ondernemers. Deze zouden graag zien dat gemeenten minder toezicht houden wanneer een ondernemer zich goed aan de regels houdt. Ook zouden zij graag een meer integraal toezicht zien. Opvallend is dat geen enkele ondernemer vindt dat er teveel toezicht wordt gehouden.

Het uitroeien van de Paarse Krokodil

Hoewel de gemeente Westland teleurgesteld was dat zij ‘de Paarse Krokodil’ had gewonnen, zagen alle gemeenten de resultaten als een aanmoediging. Zij hebben beloofd aan de slag te gaan met de aanbevelingen die uit het onderzoek voortgevloeid zijn, om ‘de Paarse Krokodil’ zo snel mogelijk tot een bedreigde diersoort te maken.

Wil je het volledige onderzoeksrapport lezen? Je kunt deze aanvragen via MKB Servicedesk.

Redactie MKB Servicedesk