Ondernemen in Turkije, moet ik wachten op EU-lidmaatschap?

De mogelijkheden van ondernemen in Turkije

11 december 2015

Turkije wordt wel eens het China van Europa genoemd. Dan wordt gedoeld op de riante economische groei en goedkope arbeidskrachten. Klopt dit beeld? En hoe kan je aanhaken aan dit economische succes?

Het China van Europa

De groei van de Turkse economie neemt misschien niet de proporties aan van China, maar met een gemiddelde groei van 7% per jaar sinds 2002 ligt de groei een stuk hoger dan in Nederland. Wat betreft goedkope arbeidskrachten is de vergelijking met China ook heel logisch. Maar net zoals bij het beeld van wat veel mensen bij China hebben, is dit toch wat achterhaald. Ja, de arbeid is goedkoper dan in ‘Europa’, maar naast goedkope productiekrachten staat er tegenwoordig ook een leger van hoogopgeleiden te trappelen om te participeren aan de economie. Turkije is dus zeker niet alleen maar een land om goedkoop te produceren. In termen van omvang van de afzetmarkt gaat de vergelijking met China enigszins mank. Turkije heeft ongeveer 70 miljoen inwoners, tegenover 1,3 miljard Chinezen. Voor de gemiddelde ondernemer in het mkb zal een potentiële afzetmarkt van 70 miljoen mensen echter niet verkeerd in de oren klinken.

Wachten op lidmaatschap EU?

Het lidmaatschap van de Europese Unie staat hoog op de agenda van de Turkse politici. De afgelopen jaren zijn er al veel hervormingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de eisen van ‘Europa’. Toch loopt het proces vrij moeizaam . Misschien vraag je je af of het niet makkelijker is om te wachten tot Turkije een EU-lidstaat is. Uiteraard is handelen met een EU-lidstaat gemakkelijker, maar aan de andere kant vergroot je je kansen als je er vroeg bij bent. Wanneer (of áls) de Turkse grenzen opengaan zal de concurrentie veel groter zijn. Bovendien is het zeer onzeker wanneer Turkije zal toetreden tot de EU, en er is zelfs een mogelijkheid dat het helemaal niet gaat gebeuren.  In dat geval zal waarschijnlijk worden gekozen voor een alternatief samenwerkingsverband om Turkije bij de EU te betrekken.

Cultuurverschillen

Net zoals bij het ondernemen in België, Duitsland of elk ander land, moet je rekening houden met cultuurverschillen. In Turkije is netwerken nog belangrijker dan in Nederland. De zakelijke cultuur is formeel, maar het wordt op prijs gesteld als u interesse toont voor het welzijn van je zakenpartner en zijn familie. Vermijd gevoelige onderwerpen als politiek. Het onderhouden van relaties in de vorm van relatiegeschenken en (bedank-)kaartjes is essentieel voor een goede verstandhouding. Wanneer je zakenpartner je een hapje of drankje aanbiedt, weiger dit dan niet. Onderhandelen is een must, Turkse zakenlieden zijn echte onderhandelaars.

Meer informatie

Er zijn veel formaliteiten waar je rekening mee moet houden, er gelden andere (en meer) regels en wetten dan bij Europees ondernemen. Laat je daarom goed voorlichten. Er is op het internet veel informatie te vinden over ondernemen in Turkije. Hieronder vind je een overzicht van enkele  websites die een goed startpunt vormen bij het oriënteren van de mogelijkheden van ondernemen in Turkije.

MKB Boekje Kansrijk Turkije

Algemene informatie: Internationaal ondernemen

Algemene informatie: EVD (Economische Voorlichtingsdienst)

Informatie over financiële ondersteuning bij internationaal ondernemen: Senter Novem