(Startende) Ondernemers krijgen makkelijker lening

Overheid stelt 27 miljoen euro beschikbaar
Mensen die een eigen onderneming willen starten kunnen makkelijker geld lenen bij banken. Het Rijk start twee proeven waarvoor een bedrag van € 27 miljoen beschikbaar is voor garantstellingen of leningen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken willen startende ondernemers in Nederland hiermee een steun in de rug geven. Ondernemers zijn ook in tijden van economische crisis hard nodig.

Het Rijk start twee proeven waarvoor een bedrag van € 27 miljoen beschikbaar is voor garantstellingen of leningen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken willen startende ondernemers in Nederland hiermee een steun in de rug geven. Ondernemers zijn ook in tijden van economische crisis hard nodig.

Van beginnende ondernemers kunnen banken vaak niet goed vaststellen wat de risico’s zijn, zelfs bij relatief kleine bedragen, waardoor het verkrijgen van een krediet moeilijk wordt. Een garantiestelling kan dan helpen.

De proef van het ministerie van economische zaken betreft de oprichting van een fonds voor kredietverlening aan beginnende ondernemers. Voor deze proef is € 15 miljoen beschikbaar. Het fonds wordt beheerd door Qredits, een landelijke samenwerking van banken (ABN AMRO, Fortis, ING en de Rabobank) en het ministerie van economische zaken.

Ondernemers die een goed bedrijfsplan hebben, maar geen lening kunnen krijgen bij een bank kunnen sinds medio januari 2009 via dit fonds maximaal € 35.000 lenen.

MKB-Nederland lobbyt al jaren voor dit fonds en de werkgevers zijn dan ook zeer blij zijn dat het er is. De aanvragen zijn sinds begin januari toen het fonds startte explosief gestegen. Binnen twee weken lagen er al ruim 100 aanvragen.

De sinds 1 juli 2007 onder verantwoordelijkheid van SZW lopende proef met een borgstellingsregeling voor starters vanuit een uitkeringssituatie is uitgebreid van 3 naar 5 gemeenten. Ook kunnen mensen die geen uitkering hebben nu een beroep doen op deze regeling; voor deze groep is €6 miljoen per jaar beschikbaar (voor garanties) voor kredieten Ook is er €6 miljoen beschikbaar voor mensen die nu een uitkering hebben.

Startende ondernemers kunnen van de (krediet)bank maximaal een krediet ter hoogte van € 35.000 onder garantstelling van het Rijk krijgen. De proef heeft de afgelopen tijd al laten zien dat het concept met succes wordt toegepast voor bijvoorbeeld startende opticiens en beauty- en kap salons in de deelnemende gemeenten. In 2008 heeft het Rijk in circa 110 gevallen borg gestaan voor een krediet. Deelnemende banken zijn ABN-AMRO, Rabobank en Fortis.

Naast het verstrekken van krediet, geldt voor beide proeven dat ondernemers ook coaching en advies krijgen.

Beide proefprojecten lopen tot 1 januari 2011. Hierna besluiten de bewindslieden of de ervaringen resulteren in een landelijke regeling.

 

Bron: MKB-Nederland


Qredits van start

Kredietfonds voor kleine bedrijven
Ondernemers die bij reguliere banken geen of moeilijk een lening rond krijgen, kunnen vanaf nu aankloppen bij Qredits. Dit nieuwe fonds verstrekt...

Meldpunt voor kredietproblemen

Ondernemers kunnen klacht melden
Ondernemers die problemen hebben met het verkrijgen van (her)financiering, kunnen vanaf begin november met hun klachten terecht bij een speciaal...

Vragen of klachten over kredietverlening?

Informatie- en meldpunt kredietverlening online
Ondernemers met vragen en klachten over kredietverlening door banken kunnen zich melden bij de door MKB-Nederland, VNO-NCW en de Nederlandse...

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten