Het ABC van aftrekbare kosten voor de zelfstandige ondernemer

BOEKRECENSIE VAN WEEK 15

10 maart 2010

De titel van dit boek geeft al aan dat dit boek geen leesboek of studieboek is. Het is een naslagwerk, bestemd voor ondernemers die werken via een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma en bij wie de winst dus wordt belast met inkomstenbelasting.

Na een korte en bondige inleiding volgt een beschrijving van meer dan honderd kostenposten die de ondernemer tegenkomt bij het uitoefenen van zijn onderneming. Daarbij is gezocht naar de kostenposten die het meest voorkomen. Dus niet de heel bijzondere situaties, maar juist de meest voorkomende kosten worden fiscaal bekeken; van ‘Aansprakelijkheidsverzekering’ tot en met ‘Ziektekosten’.

In dit boek zijn alle kosten alfabetisch gerangschikt, zodat de ondernemer ze snel kan vinden. Bij iedere kostensoort komen standaard de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe zit het met de aftrekbaarheid van de belaste bedrijfswinst?

  • Wat moet de ondernemer bijhouden in zijn administratie?

  • Wat met kosten die zowel een zakelijk als een privékarakter hebben?

  • Zijn de gemaakte kosten direct volledig aftrekbaar of moet je daarover afschrijven?

  • Hoe zit het met de btw die je betaalt?

  • Zijn er nog bijzondere aandachtspunten waar je als ondernemer rekening mee moet houden?

Eindoordeel:

Als ondernemer zie je meteen hoe het zit met de inkomstenbelasting én met de btw als het gaat om je bedrijfskosten. Je slaat hiermee dus twee vliegen in één klap! Als je dit boek bij de hand houdt, bespaar je je heel wat tijd en moeite. Je krijgt snel inzage in wat fiscaal wel en niet kan. De teksten zijn makkelijk leesbaar, dankzij het heldere taalgebruik (geen jargon) en de strakke zakelijke vormgeving. Kortom, een handig en vooral praktisch boek voor de ondernemer zelf.