Oudere starters minder snel werkgever

Ouderen minder positief over eigen ondernemersvaardigheden

12 mei 2010

De vergrijzing heeft invloed op het aantal nieuwe ondernemers per jaar en op de wijze waarop deze ondernemers hun onderneming vorm willen geven. Oudere starters blijven vaker als ZZP-er actief, en als ze er al voor kiezen om werknemers in dienst te nemen werven ze minder werknemers dan jongere starters.

Dat blijkt uit onderzoek van EIM. Volgens het onderzoekscentrum hangt dit vooral samen met zelfvertrouwen in de eigen ondernemersvaardigheden. Dit vertrouwen speelt een belangrijke rol bij het nemen van de stap van ZZP-er naar werkgever, en vervolgens bij de groei van het bedrijf. Het is overigens niet duidelijk of oudere starters hun vaardigheden onderschatten, of dat jongere starters hun vaardigheden juist overschatten.

Starterspanel

Het onderzoek is gebaseerd op het Starterspanel: een panel van ondernemers die in 1998, 1999 of 2000 als ondernemer begonnen zijn en vervolgens jaarlijks zijn ondervraagd over hun bedrijfsvoering. Voor dit onderzoek is gekeken naar alle 800 ondernemers die drie jaar na de start nog in het panel zaten.

Wel of geen werknemers

Hoe ouder een ondernemer is, hoe lager de kans dat hij of zij drie jaar na de start werknemers in dienst heeft.

Verder onderzoek laat zien dat dit leeftijdseffect indirect is: als het model met meerdere verklarende variabelen wordt uitgebreid, wordt er geen directe invloed van leeftijd meer gevonden. In plaats daarvan blijkt de kans om werkgever te worden toe te nemen naarmate starters meer overtuigd zijn van hun.

Risicobereidheid

Ook een zekere mate van risicobereidheid lijkt te helpen. Oudere starters blijken vaker een HBO-of WO opleiding te hebben afgerond, geven minder hoog op over hun eigen ondernemerschapsvaardigheden en zijn minder risicobereid. Dit kan verklaren waarom oudere starters minder vaak ervoor kiezen om werknemers te werven dan jongere starters.

Andere resultaten zijn dat de keuze om werknemers te werven positief samenhangt met de beschikbaarheid van voldoende startkapitaal en de bereidheid om fulltime te werken, maar het is hier niet duidelijk wat oorzaak en gevolg is.

Aantal werknemers

Binnen de groep starters met personeel in dienst blijkt dat de meeste werkgelegenheid gecreëerd wordt door ondernemers van ongeveer 35 jaar.

Daarboven geldt: hoe ouder de leeftijd waarop een ondernemer voor zichzelf begint, hoe minder werknemers in dienst. Ook deze relatie met leeftijd blijkt indirect te zijn: naarmate ondernemers lager scoren qua vertrouwen in eigen ondernemersvaardigheden, nemen ze minder werknemers in dienst. Opleidingsniveau en risicobereidheid zijn hier niet van invloed. 

Lees alles over het starten van een bedrijf op de Startersdesk.