Wat wil de Belastingdienst weten over de werkzaamheden van freelancers voor een VAR?

Hulp bij het invullen van aanvraagformulier VAR-verklaring

02 februari 2016

In deel 2 van het aanvraagformulier voor een VAR-verklaring vraagt de Belastingdienst meer achtergrondinformatie over het soort werkzaamheden die je als freelancer verricht.

Let op: de VAR wordt per 1 mei 2016 vervangen door de wet dba. Lees hier alles over deze wet.

In deel 2 vraagt de Belastingdienst naar de werkzaamheden waarvoor je een VAR-verklaring aanvraagt. Dit zijn twaalf vragen over het soort werkzaamheden dat je gaat verrichten, hoeveel uur je daarmee bezig denkt te zullen zijn, voor hoeveel opdrachtgevers je gaat werken en wat je relatie tot deze opdrachtgevers is.

Het soort werkzaamheden

In het eerste veld moet je het soort werkzaamheden omschrijven waarvoor je een VAR aanvraagt. Je mag zelf weten hoe je dit doet, maar denk er wel goed over na. Stel: je bent zakelijk adviseur en je omschrijft je werkzaamheden als 'dienstverlening', dan is de kans groot dat de Belastingdienst hier niet mee akkoord gaat omdat de omschrijving te ruim is. Beter is 'advieswerkzaamheden, waaronder belastingadviezen, bedrijfsopvolgingsadviezen en financiele planningsadviezen'.Als je verschillende soorten werkzaamheden doet die totaal niet op elkaar lijken (bijvoorbeeld als je timmerman bent maar ook websites bouwt), moet je twee verschillende VAR's aanvragen. Als je werkzaamheden doet die wel dichtbij elkaar liggen (zoals timmer-, schilder- en metselwerk) kun je wel één VAR aanvragen onder de noemer 'kluswerkzaamheden'.

Instinker

Bij vraag 2c vraagt de Belastingdienst hoe je zelf je inkomsten zou beoordelen. Dat is een instinker, want eigenlijk vragen ze: "Welke VAR wil je hebben?". Alleen als je aankruist dat je een VAR-wuo of een VAR-dga wil hebben, wordt de Belastingdienst kritisch.

Toekomstige uren

Sommige vragen hebben betrekking op de toekomst, zoals 'hoeveel uur verwacht je aan je VAR-werkzaamheden te besteden?'. Geef een positieve inschatting op dit soort vragen. Om een VAR-wuo of VAR-dga te krijgen, is het overigens geen voorwaarde om ten minste 1225 uur in je bedrijf te steken. Het urencriterium bepaalt alleen of je gebruik kan maken van fiscale aftrekposten.

Opdrachtgevers

Ook wat betreft het aantal verwachte opdrachtgevers bestaat er de misvatting dat dit er minstens drie moeten zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een VAR-wuo. Alleen als je veel kortlopende klussen doet, heb je meerdere opdrachtgevers nodig voor een VAR-wuo. Bij langlopende projecten heb je ook genoeg aan één of twee opdrachtgevers. De Belastingdienst wil veel weten over je opdrachtgevers. Dit doen ze om erachter te komen wat precies de verhouding is tussen jou en je opdrachtgevers. Ze willen er zo zeker mogelijk van zijn dat er geen sprake is van loondienst. Als je deel 2 hebt ingevuld, kan je verder met deel 3. Deze gaat over je VAR-inkomsten. In dit artikel lichten we deel 3 verder toe.

Bron: Indicator